காசாவினால் இஸ்ரேல் மீது ஏவப்பட்ட செல் தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்திய ஏஞ்சல் கண் முன்பே கடவுளின் அற்புதம்

169

gaza-war-007_BUIC35FT

காசாவினால் இஸ்ரேல் மீது ஏவப்பட்ட செல் தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்திய ஏஞ்சல்
கண் முன்பே கடவுளின் அற்புதம்

0709-mideast-conflict-970-630x420

 

TPN NEWS

 

SHARE