சர்வதேச போரா சமூகத்தின் ஆன்மீகத் தலைவரான சையேந்திர முபடால் சைபுடீன் சஹீப் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவைச் சந்தித்தார்.

124

pr meet 964d

. சர்வதேச போரா சமூகத்தின் ஆன்மீகத் தலைவரான சையேந்திர முபடால் சைபுடீன் சஹீப் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவைச் சந்தித்தார். இன்று வியாழக்கிழமை அலரிமாளிகையில் இந்தச் சந்திப்பு நடைபெற்றது. –

pr meet 964d

SHARE