வடமாகாணசபை உறுப்பினர் மயில்வாகனம் தியாகராசாக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பிராமான நிதியிலில் இருந்து கிராமி அபிவிருத்தி சங்கங்களுக்கு உதவிகள் வழங்கல்

146

unnamed (1)

கிராமி அபிவிருத்தி சங்கங்களுக்கு உதவிகள் வழங்கல்

வடமாகாணசபை உறுப்பினர் மயில்வாகனம் தியாகராசாக்கு ஒதுக்கப்பட்ட

பிராமான அடிபடிப்படையிலான மூலதன நன்கொடை நிதியிலில் இருந்து

வவுனியா மாவட்டத்தில் 10 கிராம அபிவிருத்திச் சங்;களுக்கு தலா 50

பிளாஸ்ரிக் கதிரைகள் வீதம் அண்மையில் வஙை;கப்பட்டன. 1.ஈச்சங்குளம்.

2.தரணிக்குளம்3.எல்லப்பரமருதங்களம்4.அம்மிவைத்தான்5.மதுராநகர் ;6.தோணிக்கல்

7.புலவனார்ஊர் 8. நாகர்இலுப்பைக்குளம் 9.சன்னாசிபரந்தன்10. துட்டுவாகை என 10

கிராம அபிவிருத்திச் சங்;களுக்கும் தலா 50 பிளாஸ்ரிக் கதிரைகள் வழங்கப்பட்டன. இன்

நிகழ்வில் வடமாகாணசபை உறுப்பினர் மயில்வாகனம் தியாகராசா கிராமஅபிவிருத்தித்

திணைக்களப் பணிப்பாளர் ஜே.ஜே.சி.பெலிசியன் மாவட்ட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

திருமதி.மகேஸ்வரன் கோட்டைக் கல்விப் பணிப்பாளர் ஆ.P.நடராசா செட்டிகுளம்

கிராமஅபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்;; கிராமஅபிவிருத்தி சங்க தலைவர் செயலாளர் எனப்

பலரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்

unnamed unnamed (2) unnamed (1)

SHARE