இப்படியும் ஒரு சாதனையா?அயிரம் பெண்களின் மார்பகங்களை பிடித்து –

191

ரஸ்யாவை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் வீதியால் சென்ற 1000 பெண்களின் மார்பகங்களை பிடித்து சாதனை முயற்சியொன்றை செய்துள்ளார்.

குறித்த இளைஞருக்கு ரஸ்யாவின் பிரதமர் விளாடிமர் புட்டீன் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியொன்றில் அவருடன் கை குலுக்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது.

பிரதமரோடு குலுக்கிக்கொண்ட கைகளால் வீதியால் சென்ற பெண்களை அழைத்து அவர்களின் அனுமதியோடு அவர்களின் மார்புகளை பிடித்து அதனை வீடியோ ஆவணமாக் வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்தப் பெண்களும் மார்பகங்களை பிடிக்க விட்டு அழகழகாக போஸ் கொடுத்தார்கள்.

SHARE