இலங்கையில் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு பெற்றோரை இழந்த ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு வருடத்தில் ஒரு நாள் உணவு வழங்க முன்வாருங்கள்.

194

 

அன்பான எம் இனிய கருணை உள்ளங்களே !

இலங்கையில் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு பெற்றோரை இழந்த ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு வருடத்தில் ஒரு நாள் உணவு வழங்க முன்வாருங்கள்.

ஒரு நாள் உணவு வழங்க ரூபா 20,000 தேவைப்படுகின்றது.

1.வருடம் ஒன்றில் ஒரு நாளைய உணவை உங்களின் குடும்பத்தின் பெயரால் இக் குழந்தைகளுக்கு வழங்க முடியுமா என்று எண்ணிப்பாருங்கள்.

2.உங்களின் அல்லது உங்கள் பிள்ளைகளின் பிறந்த தினத்தின் போதும் கொண்டாட்டங்களின் போதும் இக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாள் உணவு வழங்குங்கள்.

3.காலம் சென்ற உங்கள் குடும்ப உறுப்பினரின் பெயரால் வருடாந்தம் இக் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாள் நாள் உணவு வழங்குங்கள்.

தர்மம் தலைகாக்கும் தக்க சமயத்தில் உயிர்காக்கும்

நன்றி.

10421592_283920178484552_6991580021062974308_n

Dear loving hearts!

Providing one day meals for children in need

Cost of ‘one day meal’ for 94 children – USD 165.OO only

We extend our gratitude and appreciation towards the heartfelt contributions made to uplift the children in need by providing them with meals for an entire day i.e. ‘one day meal’.

It is our earnest desire and ambition to seek your assistance by way of charity to remember your late relations or to mark the celebration of your living relations special day (i.e. Birthday/ Wedding day/ annual day of death/ others).

We hope you would be generous to partake in this act of kindness. It would be very much appreciated if you could kindly fill out the form, and send it back to us or email it to us indicating all the relevant details.

We also wish to inform you that at present we are caring 94 children in need through our organization. The estimated expense for a day meal is USD 165.00

Thanking you on behalf of the children,

Thank you.

Yours in Service,
Administration,
THILAKAVADIYAR GIRLS HOME,
Thiruppalugamam,
Batticaloa,
Srilanka.

Email : thilakavadiyar.org@gmail.com
Phone : 0094 756655956
Fax : 0094 65 225189

Donation Bank Account details :

A/C Name : Thilakavadiyar Girls Home
A/C No : 0006836411
Swife Code : BCEYLKLX
Bank : Bank of Ceylon,
Kaluwanchikudy Branch,
Batticaloa, Sri Lanka

SHARE