2014ம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் இடாப்பின் அடிப்படையில் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலை நடாத்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.

107

2014ம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் இடாப்பின் அடிப்படையில் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலை நடாத்த அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளது.

புதிய வாக்காளர் இடாப்புக்களை தயாரிக்கும் பணிகளை தேர்தல் செயலகம் பூர்த்தி செய்துள்ளது.

எதிர்வரும் 31ம் திகதி ஆவணங்களில் கையொப்பமிட்டு நவம்பர் மாதம் 1ம் திகதி வாக்காளர் இடாப்பு வெளியிடப்பட உள்ளது.

வாக்காளர் இடாப்பு திருத்தங்கள் கடந்த மே மாதம் 15ம் திகதி ஆரம்பானது.

மிகவும் குறுகிய காலத்தில் வாக்காளர் இடாப்பு தயாரிக்கப்பட்ட முதல் சந்தர்ப்பமாக இது கருதப்படுகின்றது.

நவம்பர் 1ம் திகதியின் பின்னர் ஓராண்டு காலத்திற்கு நடத்தப்படும ;சகல தேர்தல்களுக்கும் இந்த வாக்காளர் இடாப்பு பயன்படுத்தப்;பட உள்ளது.

வாக்காளர் இடாப்புக்கள் எதிர்வரும் 1ம் திகதி முதல் பிரதேச செயலகங்கள், பிரதேச சபைகள், கிராம அலுவலகர் காரியாலயங்கள், மாவட்டச் செயலாகங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது.

அவசர ஜனாதிபதி தேர்தலை இலக்கு வைத்து இவ்வாறு வாக்காளர் இடாப்பு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

 

SHARE