அழைப்பிதழ்

89
வணக்கம்
1.11.2014 அன்று புதுக்குடியிருப்பில் நடைபெறவுள்ள மாபெரும் முன்பள்ளி / அறநெறி பாடசாலை ஆசிரியர் திருவிழாவின் நிகழ்வினை செய்தி மற்றும் ஊடகங்களில் பதிவு செய்வதற்கு உங்கள் ஊடகத்தின் சார்பில் உங்கள் செய்தியாளரை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இந் நிகழ்விற்கான அழைப்பிதழும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
unnamed
SHARE