1990காலப்பகுதியில் விடுதலைப்புலிகள் ஏன் காத்தாக்குடி முஸ்லீங்களை கொண்டு குவித்தனர் அதற்கு நியாயம் இருக்கிறது அதேபால் முஸ்லீங்களும் தழிழ் கிராமங்களுக்கு சென்று சிங்கள அரசுடன் வெட்டிக் கொன்றனர்

 

1990காலப்பகுதியில் விடுதலைப்புலிகள் ஏன் காத்தாக்குடி முஸ்லீங்களை கொண்டு குவித்தனர் அதற்கு நியாயம் இருக்கிறது அதேபால் முஸ்லீங்களும் தழிழ் கிராமங்களுக்கு சென்று சிங்கள அரசுடன் வெட்டிக் கொன்றனர்

 முஸ்லீம்களுக்கான எதிர்வினை இலங்கையில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம். இதற்குக் காரணம் பின்நோட்டக்காரர்கள் அல்ல. இதற்கு மிக மிக முக்கியமானதும் ஆணிவேராக அமைந்தது முஸ்லீங்களின் நடவடிக்கைகளும் சமூகத்துக்கு ஒவ்வாத குரானுமே. மனிதனை மனிதானாகப் பார்க்க முடியாத குரான் அரபு மொழிப் எழுத்துக்களின் அடிமையாகப் பார்ப்பதும். மாற்றங்களை உள்வாங்கத் தாயாராக இல்லாமல் இருப்பதுமே முதற்காரணம். நாம் எங்களில் ஒருவராகத்தான் உங்களைப் பார்த்தோம். புலிகள் யாழ்பாணத்தை விட்டு அடித்துக் கலைத்தபோது துப்பாக்கிகளுக்கு எதிராகவும் கத்தினோம். காலப்போக்கில் முஸ்லீங்களின் நடவடிக்கைகளும் உலகளாவிய பயங்கரவாதமும் குரானின் முரண்டு பிடிக்கும் தன்மையும் முஸ்லீம் விரோதச்சமூகம் ஒன்றை உருவாகி வருவதை முஸ்லீங்கள் மறத்தலாகாது. சுயவிமர்சனம் செய்த பின்பு எம்மிடம் வாருங்கள். மீண்டும் சொன்னதையே திருப்பிச் சொல்கிறேன் நீங்கள் தனியினம் தான். எங்களுடன் ஒட்டும் வேண்டாம் உறவும் வேண்டாம் என்று தான் இப்பவும் கூறுகிறோம்: கூட இருந்து கழுத்து அறுப்பதை விட வெட்டிவிடுவதே மேல் என்று தானே புலிகள் உங்களைக் கலைத்தார்கள் என்பதை இப்போது உணர்கிறோம்: ஆனால் ஒருவிசயத்தை மட்டும் மறந்து விடாதீர்கள். நீங்கள் ஆதி இலங்கையர் இல்லை. அப்படி ஆதியைத் தேட முயற்சிப்பீர்களானால் அங்கோ ஒரு தமிழ் இரத்தம் உங்கள் பரம்பரைகளில் இருப்பதால்தான் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது. முஸ்லீங்கள் வியாபாரத்துக்காக பிறமொழி கொண்டு வந்தாலும் பெருந்தொகையான இலங்கை முஸ்லீங்களின் தாய்மொழி தமிழாக இருப்பதற்குக் காரணத்தை எண்ணிப் பார்த்தீர்களா? உங்களை கைநீட்டி வரவேற்றது தமிழும் தமிழர்களும் என்பதை மறந்து விடப்கூடாது.

About Thinappuyal News