உலகின் கவர்ச்சிகரமான 10 பெண் வழக்கறிஞர்கள்!

210

 Justine-Thornton
உலகின் மிக கவர்ச்சிகரமான 10 பெண்கள் வழக்கறிஞர்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா! உலகில் வக்கீல்களாக வேலை பார்க்கும் பெண்கள் பல ஆயிரம் பேர் இருக்கின்றனர். ஆனால் இந்த பட்டியலில் இருக்கும் பெண்கள் நல்ல தோற்றமும் கவர்ச்சிகரமானவர்கள் மட்டுமே உலகிற்கு வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. நன்கு அறியப்பட்ட, மிகவும் பிரபலமான மற்றும் அழகான பெண் வக்கீல்கள் இந்த பட்டியலில் உண்டு.

10. Justine Thornton
9. Catia Saraiva
8. Rachael O’Hagan
 
7. Mika Mayer
6. Laura Bell
 
5. Camellia Jacobs
4. Julie Celum
3. Amal Alamuddin
 
2. Shaheed Fatima
 
1. Natalia Poklonskaya
 TPN NEWS
SHARE