தமிழ் இனத்தின் நீண்ட நெடிய வரலாற்றில் தமிழனின் முகவரியை தரணி அறியச் செய்த தமிழ்த்தாயின் தவப்புதல்வன்-பிரபாகரன்

166

italy_palarmo_maveerar_nal_2014

தமிழ் இனத்தின் நீண்ட நெடிய வரலாற்றில் தமிழனின் முகவரியை தரணி அறியச் செய்த தமிழ்த்தாயின் தவப்புதல்வன், 

Published on Nov 26, 2012

So far, Thousands of LTTE freedom fighters have sacrificed their lives for the advancement of the Tamil Eelam liberation struggle and for drawing world attention to it. The courageous death of each and every one of these fighters is a heroic chapter in the story of the Tamil Eelam liberation struggle. 27 November 1982 is the day in which Lt. Shankar (Sathianathan) gave his life for the liberation struggle. That was an

SHARE