ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன பதவியேற்ற நாள் முதல் ஆறு வரு­டங்கள்(2021 வரை) அவர் ­ஜ­னா­தி­பதி பத­வியில் இருக்க முடியும் என சட்டமா அதிபர் சற்று முன்னர் தெரிவித்தார்.

தன்­னால்­ ஜ­னா­தி­பதி பத­வியில் இருக்க முடி­யுமா என ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன உயர் நீதி­மன்­றிடம் அபிப்­பி­ராயம் கோரி­யுள்ள நிலையில், அது குறித்து  ஐவ­ர­டங்­கிய நீதி­ய­ர­சர்கள் குழு ஆராய்ந்து வருகின்றது.

Image result for மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன virakesari

பிர­தம நீதி­ய­ரசர் பிரி­யசாத் டெப் தலை­மை­யி­லான ஐவ­ர­டங்­கிய உயர் நீதி­மன்ற நீதி­ய­ர­சர்கள் குழாம் இன்று உயர் நீதிமன்றில் கூடி ஆராய்ந்து வருகின்ற நிலையில்சட்டமா அதிபர் மேற்படி தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.