நடிகையும் அரசியல் விபச்சாரியுமான குஸ்பு, எம் இனத்திற்காக பல வருடங்களாக போராடிவரும் அமைப்பை எப்படி இந்த விபச்சாரி தீவிரவாத அமைப்பு என்று சொல்லுவாள்.

235

 

நடிகையும் அரசியல் விபச்சாரியுமான குஸ்பு, எம் இனத்திற்காக பல வருடங்களாக போராடிவரும் அமைப்பை எப்படி இந்த விபச்சாரி தீவிரவாத அமைப்பு என்று சொல்லுவாள்.

ஒரு விபச்சாரி, தான்னிடம் உல்லாசமாக இருப்பதற்கு வரும் நபருக்கு சொல்லும் வார்த்தை தான் ஒரு உத்தம பத்தினி, நீங்கள் தான் என்னுடைய முதல் கஷ்டமர் என்று சொல்லும் வார்த்தைகள் மாதிரித் தான், இந்த நடிகை விபச்சாரியும் சொல்லியிருக்கின்றாள், இதை ஒட்டுமொத்த புலத்தில் இருக்கும் எம் உறவுகள் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இந்த வருடம் இந்த நடிகை விபச்சாரி குஸ்பு கனடாவிற்கு சென்று கலைநிகழ்சிக்கு போகும் போதே கடிநொடியாகிய நாம் இவளின் எதிர்கால நகர்வை எடுத்துச் சொன்னோம். புலத்தில் இருக்கும் எம் உறவுகள் புரிந்து கொள்ள பல காலம் தான் எடுக்குமென்றும் சொன்னோம்.

கடிநொடியின் முகநூலின் பழைய பதிவில் பார்த்தால் தெரியும் நாம் முன்கூட்டியே இந்த விபச்சாரியைப் பற்றி சொல்லியிருந்தோம். கடிநொடியை முழுமையாக நம்புகங்கள்.

இப்படியான பல விபச்சார நடிகைகளை சிங்கள புலனாய்வாளர்கள், புலத்தில் இருக்கும் எம் ஈழ உறவுகளை சிதைப்பதற்கு பல வழிகளை வகுத்துள்ளார்கள் என்பதை கடிநொடி முன்கூட்டியே அறிந்து வைத்துள்ளது.

புலத்தில் இருக்கும் எம் ஈழ உறவுகள், எம் மாவீரர்களின் மேலும் மற்றும் தேசியத்தின் மேலும் மதிப்பு வைத்தால், இப்படியான விபச்சாரிகளின் திரைப்படங்களை முழுமையாக புறக்கணியுங்கள்.

புலத்தில் தமிழ் திரையரங்கு நடத்துவோர்களுக்கு முன் கூட்டியே கடிநொடி வேண்டுகோள் விடுகின்றது, இப்படியான சிங்களத்தின் கைக்கூலிகளாக செயற்படும் விபச்சாரிகளின் படங்களை நீங்கள் வாங்காதீர்கள். எதிர்காலத்தில் வாங்கினால் உங்களிற்குத் தான் நஷ்டம் ஏற்படும்.

கடிநொடி எங்கும் செல்லும் எதிலும் நுழையும் ஆனால் உண்மைகளை மட்டும் வெளிக்கொண்டு வரும்.

நன்றி,
கடிநொடி (Facebook ID : Kady Nody)

தமிழ் இனம் வாழ்க. தமிழன் வாழ்க

1 hr · Like
SHARE