ஆர்எஸ்எஸ் பயிற்சி வகுப்பின் ஒரு பகுதி கலவரம் பண்ணிவிட்டு எப்படி தப்பிக்கலாம் என்று வகுப்பு எடுக்கும் காட்சி..!

ஆர்எஸ்எஸ் பயிற்சி வகுப்பின் ஒரு பகுதி இது. கலவரம் பன்னிட்டு எப்படி தப்பிக்கலாம்னு வகுப்பு எடுக்கும் காட்சி..!

Posted by வடகொரிய அதிபர் on 9hb Jun 2018

About Thinappuyal News