ஆளில்லாமல் இயங்கும் முச்சக்கரவண்டி

நுவரெலியாவில் இளைஞர் ஒருவர், தனது திறமையால் ஆளில்லாமல் தூரத்தில் இருந்து கட்டுப்படுத்தும் வகையில் முச்சக்கரவண்டியை மாற்றியுள்ளார்.

Posted by DAN News on 28hb Julai 2017

நுவரெலியாவில் இளைஞர் ஒருவர், தனது திறமையால் ஆளில்லாமல் தூரத்தில் இருந்து கட்டுப்படுத்தும் வகையில் முச்சக்கரவண்டியை மாற்றியுள்ளார்.

About Thinappuyal News