தினப்புயல் பத்திரிகை எமது வாசக வர்த்தக பெருமக்களுக்கு தனது கிர்மஸ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமை அடைகிறது

572

 

தினப்புயல் பத்திரிகை எமது வாசக வர்த்தக பெருமக்களுக்கு தனது கிர்மஸ் புத்தாண்டு
வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமை அடைகிறது

DSC04131 crismas

SHARE