அல்லாவின் பெயரால் மதவாதத்தை தூண்டும் தொப்பி பிரட்டிகள் அரசியலுக்கும் மதத்தின் பெயரால் பொய் சொல்லும் இவர்களின் போலி முகத்திரை

6

அல்லாவின் பெயரால் மதவாதத்தை தூண்டும் தொப்பி பிரட்டிகள் அரசியலுக்கும் மதத்தின் பெயரால் பொய் சொல்லும் இவர்களின் போலி முகத்திரை

Posted by Abdul Careem Muhamadu Ismail on Ahad, 22 Julai 2018

அல் ஹம்து லில்லாஹ்…!!!மக்களுக்காக உயிர் மூச்சாக தேசிய தலைவர் அல்ஹாஜ் Rishad Bathiudeen. “எங்கள் இறைவா..!!! எமது தேசிய தலைவர் Rishad Bathiudeen மீது நல்ல சுகத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் நோயற்ற வாழ்வையும் தந்து அருள் புரிவாயாக..!!! ஆமீன்

Posted by Mafaz Bisry on Rabu, 18 Julai 2018

சாய்ந்தமருதூரில் மௌலவி அவர்கள் #அதாவுல்லாஹ்வையும், #அமிரலியையும், #றிசாட்பதுறுதீனயும் பற்றி #பய்யத் விடயமாக ஒதிய #கொத்துவாவின் சிறிய பகுதியை கேளுங்கள்

Posted by Abdul Careem Muhamadu Ismail on Sabtu, 21 Julai 2018

Posted by Abdul Careem Muhamadu Ismail on Ahad, 22 Julai 2018

SHARE