பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உணவு வழங்கப்படாதாம்.!!

51

பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்க­­ளுக்கு, எண்­ணெய்­யில் செய்­யப்­பட்ட சிற்­றுண்­டி­க­ளுக்­குப் பதி­லாக பழ­வ­கை­களை வழங்­கு­வ­தற்கு தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டுள்ளது.

நாடா­ளு­மன்ற அமர்­வு­க­ளில் அமைச்­சர்­கள் மற்­றும் உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்கு மா மற்­றும் எண்­ணெய் பயன்­ப­டுத்­தித் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட சிற்­றுண்­டி­களை வழங்­கு­வ­தற்­குப் பதி­லா­கவே பழங்­கள் வழங்­கப்­ப­ட­வுள்­ளன.

இது தொடர்­பான அமைச்­ச­ர­வைப் பத்­தி­ரத்தை அமைச்­ச­ர­வை­யில் சமர்ப்­பிப்­ப­தற்கு, விவ­சா­யத்­துறை அமைச்சர் மஹிந்த அம­ர­வீர தீர்­மா­னித்­துள்­ளார்.

நாடு முழு­வ­தும் உள்ள பாட­சா­லை­களை அண்­மித்த இடங்­க­ளில், மா மற்­றும் எண்­ணெய் கொண்டு தயாரிக்கப்­பட்ட சிற்­றுண்­டி­கள் விற்­பனை செய்­யப்­ப­டு­வ­தா­க­வும், இத­னைத் தடுப்­ப­தற்­காக பதப்­படுத்தப்பட்ட பழங்­க­ளைப் பாட­சா­லைக் கட்­ட­மைப்­பில் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வது சிறந்­த­தெ­ன­வும் அதி­கா­ரி­­ளுக்குச் சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்ள அமைச்­சர், பாட­சாலை மாண­வர்­க­ளுக்கு முன்­னு­தா­ர­ண­மா­கப் நாடா­ளு­மன்ற மற்­றும் அமைச்­ச­ர­வை­யில் இதனை முத­லில் அறி­மு­கப்­ப­டுத்­த­வுள்­ள­தா­க­வும் தெரி­வித்­தார்.

SHARE