வடக்கும், கிழக்கும் இணைய வேண்­டுமா? அல்­லது பிரிய வேண்­டுமா? 

25

இலங்கை அர­சாங்கம் அர­சியல் தீர்­வினை நோக்கி நகர்ந்து கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. இலங்­கையின் அர­சியல் யாப்பில் மாற்­றத்தை ஏற்­ப­டுத்தி அர­சாங்­கத்தை தீர்­மா­னிக்கும் சக்­தி­யாக சிறு­பான்­மை­யினர் விளங்­கு­வ­தனை இல்­லாமல் செய்­வ­தற்­கான முன் ஆயத்­தங்கள் நடை­பெற்றுக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றன.

இதற்கு ஏற்ப சிறு­பான்மை கட்­சி­களின் தலை­வர்­களை ஆளுந் தரப்­பினர் தயார்­ப­டுத்தி வைத்­துள்­ளார்கள். ஆளுந் தரப்­பி­னரின் இந்த செயற் திட்­டத்­தினால் அதிகம் பாதிக்­கப்­ப­டு­கின்­ற­வர்­க­ளாக முஸ்லிம் சமூகம் இருக்கப் போகின்­றது.

இதனை முஸ்லிம் அர­சியல் தலை­வர்­களின் நட­வ­டிக்­கை­களின் மூல­மா­கவும், தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்­பி­னரின் கருத்­துக்­களின் மூல­மா­கவும் புரிந்து கொள்ளக் கூடி­ய­தாக இருக்­கின்­றது. இத்­த­ரு­ணத்தில் முஸ்லிம் சிவில் அமைப்­புக்­களும், பொது மக்­களும் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
இல்­லா­து­விடின் முஸ்­லிம்கள் தமது விகி­தா­சா­ரத்­திற்கு குறை­வான பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளுடன் அர­சியல் பல­மற்­ற­தொரு சமூ­க­மாக வாழ வேண்­டிய துர்ப்­பாக்­கிய நிலைக்குள் தள்­ளப்­ப­டு­வ­தனை தவிர்க்க முடி­யாது. முஸ்­லிம்கள் இந்த ஆபத்தை அலட்­சியம் செய்துகொள்ள முடி­யாது.

கடந்த காலங்­களைப் போன்று முஸ்லிம் அர­சியல் தலை­வர்­களின் பசப்பு வார்த்­தை­களை நம்பி இனியும் இருப்­பார்­க­ளாயின் தமது எதிர்­கால சந்­தி­யி­ன­ருக்கு செய்­கின்ற மிகப்பெரிய வர­லாற்றுத் துரோ­க­மா­கவே இருக்கும்.

1978 ஆம் ஆண்டு ஜே.ஆர்.ஜய­வர்த்­த­ன­வினால் கொண்டு வரப்­பட்ட அர­சியல் யாப்பில் மாற்­றங்­களை ஏற்­ப­டுத்தி அதி­லுள்ள தேர்தல் முறை­யையும், நிறை­வேற்று ஜனா­தி­பதி முறை­யையும் ஒழித்து மாற்று திட்­டங்­களை முன் வைக்­க­வுள்­ளார்கள்.

இதற்கு தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்பு பூரண சம்­மதம் தெரி­வித்­துள்­ளது. அக்­கட்சி தமி­ழர்­க­ளுக்கு எத்­த­கைய தீர்வு வேண்­டு­மென்று அறு­தி­யாக கூறி­யுள்­ள­துடன், தமது யோசனைத் திட்­டத்­தையும் முன் வைத்­துள்­ளது. முஸ்லிம் காங்­கி­ரஸும் அர­சியல் மாற்­றத்­திற்கு சம்­மதம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

ஆனால், இக்­கட்சி இன்னும் முஸ்­லிம்கள் சார்­பான அர­சியல் தீர்வு திட்­டத்தை முன் வைக்­க­வில்லை. இனப் பிரச்­சி­னைக்­கான அர­சியல் தீர்­வுக்கு தாங்கள் விட்டுக் கொடுப்­புடன் செயற்­ப­டு­வ­தற்கு தயார் என்று மாத்­திரம் அடிக்­கடி சொல்லிக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. ஏனைய முஸ்லிம் கட்­சி­களும் அர­சியல் யாப்பு மாற்­றத்­திற்கு ஆத­ர­வா­கவே உள்­ளது.

1978 ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்­பட்ட விகி­தா­சார தேர்தல் முறையில் மாற்­றத்தை ஏற்­ப­டுத்த முடி­யா­தென்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்­கி­ரஸும், தேசிய காங்­கி­ரஸும் தெரி­வித்­துள்­ளது. இக்­கட்­சிகள் வடக்கும், கிழக்கும் பிரிந்­தி­ருக்க வேண்­டு­மென்றும் தெரி­வித்துக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. ஆனால், முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் விகி­தா­சார தேர்தல் முறையில் மாற்­றத்தை ஏற்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு சம்­மதம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

வடக்கும், கிழக்கும் இணைய வேண்­டுமா அல்­லது பிரிய வேண்­டுமா என்­பதில் தெளி­வற்ற போக்கை கடைப்­பி­டித்துக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. இக்­கட்சி அர­சியல் யாப்பு மாற்­றத்தில் கூட தமது வழ­மை­யான நழுவல் போக்­கையே கடைப்­பி­டித்துக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றது. முஸ்லிம் சமூ­கத்தின் அர­சி­ய­லுக்கு தலைமை வகித்துக் கொண்­டி­ருக்கும் அர­சியல் கட்­சி­யாக உள்ள முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் அர­சியல் யாப்பு மாற்­றத்­திலும் நழுவல் போக்கை கடைப்­பி­டித்துக் கொண்­டி­ருப்­பது ஏற்றுக் கொள்ளக் கூய­தல்ல.

இதே வேளை, தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்பின் தலைவர் இரா.சம்­பந்தன் வடக்கும், கிழக்கும் இணைக்­கப்­படல் வேண்டும். இதற்கு முஸ்­லிம்­களும் ஆத­ரவு தர வேண்டும். இணைந்த வடக்கு, கிழக்கில் முஸ்­லிம்­களின் அபி­லா­சைகள் நிறை­வேற்­றப்­படும். வடக்கு, கிழக்கு இணைப்பு என்­பது ஒரு முத­ல­மைச்­ச­ருடன் சம்­பந்­தப்­பட்ட விட­ய­மல்ல என்று  தெரி­வித்­துள்ளார். இணைந்த வடக்கு, கிழக்கில் முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு பாதிப்­புக்கள் ஏற்­ப­டா­தென்று தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்பு அடிக்­கடி தெரி­வித்துக் கொண்­டி­ருப்­பதன் மூலம் அக்­கட்­சிக்கு புதிய அர­சியல் யாப்பில் உள்­ள­டக்­கப்­ப­ட­வுள்ள விட­ய­தா­னங்கள் தெளி­வாகத் தெரியும் என்று கருத முடியும்.

புதிய அர­சியல் யாப்பில் எவ்­வா­றான அதி­கா­ரங்கள் சிறு­பான்­மை­யி­ன­ருக்கு வழங்­கப்­ப­ட­வுள்­ளன என்று இன்னும் பகி­ரங்­க­மாக தெரி­யாது. புதிய அர­சியல் யாப்பு இவ்­வா­றுதான் அமை­ய­வுள்­ள­தென்று அர­சாங்கம் கூட தெரி­விக்­க­வில்லை. இந்­நி­லையில் வடக்கும், கிழக்கும் இணையும் போது முஸ்­லிம்­களின் அபி­லா­சை­க­ளுக்கு பாதிப்பு ஏற்­ப­டாது என்று எவ்­வாறு இரா.சம்­பந்­தனால் உறுதி கூற முடியும்?

இணைந்த வடக்கு, கிழக்கை வேண்­டி­யுள்ள தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்பு முன் வைத்­துள்ள அர­சியல் தீர்வு விட­யத்தில் முஸ்­லிம்­களின் அபி­லா­சைகள் குறித்து முன் வைத்­துள்ள யோச­னைகள் யாவை என்று தெரி­விக்­காத நிலை­யிலும், முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் உள்­ளிட்ட முஸ்லிம் கட்­சிகள் எந்­த­வொரு அர­சியல் தீர்வு யோச­னை­யையும்  முன் வைக்­காது இருக்­கின்ற நிலை­யிலும் முஸ்­லிம்­க­ளினால் இணைந்த வடக்கு, கிழக்­கிற்கு மாத்­தி­ர­மன்றி புதிய அர­சியல் யாப்­பையும் ஏற்றுக் கொள்ள முடி­யாது.

வடக்கும், கிழக்கும் இணை­வ­தாக இருந்­தாலும், இவ்­விரு மாகா­ணங்­களும் தனித்­த­னி­யாக செயற்­ப­டு­வ­தாக இருந்­தாலும், புதிய அர­சியல் யாப்பு என்று ஒன்று வர வேண்­டு­மாயின் அதில் என்ன இருக்­கின்­ற­தென்று தெரிந்து கொள்­ளாமல் ஆத­ரிக்க முடி­யாது. எது­வுமே தெரி­யாத நிலையில் முஸ்லிம் கட்­சிகள் குறிப்­பாக முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் புதிய அர­சியல் யாப்­புக்கு ஆத­ரவு அளிக்­கு­மாயின் அச்­செயல் அடி­மைத்­ த­னத்­திற்கு சம­மாகும்.

தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்பு இணைந்த வடக்கு, கிழக்கு வேண்­டு­மென்று பகி­ரங்­க­மாக உரத்த குரலில் கேட்டுக் கொண்­டி­ருக்­கையில் முஸ்லிம் காங்­கி­ரஸும் ஏனைய முஸ்லிம் கட்­சி­களும் மௌன­மாக அர­சாங்கம் தரு­வ­தையோ அல்­லது தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்பின் அதி­உச்ச வேண்­டு­கோள்­களை நிறை­வேற்றும் வகையிலோ அமையும் புதிய அர­சியல் யாப்பை ஏற்றுக் கொள்ள முடி­யாது.

தற்­போது நடை­மு­றையில் உள்ள 1978 ஆம் ஆண்­டைய அர­சியல் யாப்­புக்கு மாற்­ற­மாக முஸ்லிம் கட்­சிகள் புதிய அர­சியல் யாப்­புக்கு ஆத­ரவு தெரி­விக்க வேண்­டு­மாயின் புதிய அர­சியல் யாப்பு மூல­மாக முஸ்­லிம்கள் இன்று பெற்றுக் கொண்­டி­ருக்கும் பயன்­களை விடவும் கூடுதல் பயன்கள் கிடைக்க வேண்டும். அதனை அறிந்து கொள்ள வேண்­டு­மாயின் புதிய அர­சியல் யாப்பில் உள்­ள­வைகள் தெரிய வேண்டும்.

1978 ஆம் ஆண்டின் பின்­னர்தான் 20 இற்கும் குறை­யாத முஸ்லிம் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் தெரிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளார்கள். அது மாத்­தி­ர­மின்றி நிறை­வேற்று அதி­காரம் கொண்ட ஜனா­தி­ப­தியை தெரிவு செய்­வதில் முஸ்­லிம்­களின் வாக்­குகள் மிகப் பெரிய செல்­வாக்கு செலுத்தி வந்­துள்­ளன.

இதனால், முஸ்­லிம்­களை பகைத்துக் கொண்டு எந்­த­வொரு ஜனா­தி­ப­தி­யாலும் செயற்­பட முடி­யாது. முன்னாள் ஜனா­தி­பதி மஹிந்­த­ரா­ஜ­பக்ஷ முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு எதி­ராக மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட பௌத்த இன­வா­தி­களின் அடக்கு முறை­களை கண்டு கொள்­ளா­தி­ருந்­த­மையால் அவர் ஜனா­தி­பதித் தேர்­தலில் தோல்­வி­ய­டைந்தார். அவ­ருக்கு எதி­ராக முஸ்­லிம்கள் வாக்­க­ளித்து தமது வாக்குப் பலத்தை காட்­டி­னார்கள்.

இன்று மஹிந்­த­ரா­ஜ­பக்ஷ தான் முஸ்­லிம்­களின் விட­யங்­களில் பிழை­யாக வழி நடத்­தப்­பட்­ட­தாக வருத்தம் தெரி­வித்துக் கொண்­டி­ருக்­கின்றார். முஸ்­லிம்­களின் ஆத­ரவை மீண்டும் கோரு­கின்றார். இந்­நிலை புதிய அர­சியல் யாப்பில் ஏற்­ப­டு­வ­தற்கு எந்த அறி­கு­றி­க­ளு­மில்லை.

ஆகவே, முஸ்­லிம்­களை பொறுத்த வரை 1978 ஆம் ஆண்டை விடவும் சிறப்­பா­ன­தொரு அர­சியல் யாப்பு வருமா என்­பது சந்­தே­க­மாகும். இதனை விடவும் சிறப்­பா­ன­தொரு அர­சியல் யாப்­பையே முஸ்­லிம்­க­ளினால் ஆத­ரிக்க முடியும். ஆனால், இன்று முஸ்லிம் கட்­சிகள் புதிய அர­சியல் யாப்பில் முஸ்­லிம்­களின் நலன்­களை கருத்திற் கொள்­ளாது, அர­சாங்­கத்தின் திட்­டத்­திற்கு ஆத­ரவு அளித்துக் கொண்­டி­ருப்­பது முஸ்­லிம்­களின் எதிர்­கா­லத்தை குழி­தோண்டிப் புதைப்­ப­தற்கு சம­மாகும்.

தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்பின் தலைவர் இரா.சம்­பந்தன் இணைந்த வடக்கு, கிழக்கில் முஸ்­லிம்­களின் அபி­லா­சை­க­ளுக்கு பாதிப்பு ஏற்­ப­டா­தென்று தெரி­வித்துக் கொண்­டி­ருக்­கின்றார்.

முஸ்­லிம்­க­ளையும் அர­வ­ணைத்துக் கொண்டு செல்ல வேண்­டு­மென்ற எண்ணங் கொண்ட தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்பும் அக்­கட்­சி­யுடன் நெருக்­க­மான உற­வ­களை பேணிக் கொண்­டி­ருக்கும்  முஸ்லிம் காங்­கி­ரஸும் இணைந்து புதிய அர­சியல் யாப்பில் சிறு­பான்­மை­யி­னரின் அபி­லா­சை­களை உள்­ள­டக்­கிய  ஆலோ­ச­னை­களை முன் வைக்க முடி­ய­வில்லை. முஸ்லிம் கட்­சி­க­ளுக்கும், முஸ்லிம் காங்­கி­ர­ஸிற்கும் தெரி­யாமல் தமது அர­சியல் ஆலோ­ச­னை­களை அர­சாங்­கத்­தி­டமும், சர்­வ­தே­சத்­தி­டமும் முன் வைத்­துள்ள தமிழ்த் தேசிய கூட்­டமைப்பு தமது கோரிக்­கை­க­ளுக்கு முஸ்­லிம்­களின் ஆத­ர­வையும் கோரிக் கொண்­டி­ருப்­பதும், அதற்கு முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் மௌன­மாக இருப்­பதும் பலத்த சந்­தே­கங்­களை தோற்­று­வித்துக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றன.

புதிய அர­சியல் யாப்பை வேண்டி நிற்கும் முஸ்லிம் கட்­சி­க­ளிடம் முஸ்லிம் காங்­கி­ரஸின் தவி­சாளர் பசீர் சேகு­தாவூத் சில கேள்­வி­களை கேட்­டுள்ளார்.

அதா­வது, ஜனா­தி­பதித் தேர்­தலில் ஜனா­தி­ப­தியை தீர்­மா­னிக்­கின்ற அந்தஸ்த்து இருக்க வேண்­டுமா, வேண்­டாமா என்று சொல்ல வேண்டும். மாவட்ட முறையில் 05 வீத வெட்டுப் புள்­ளியின் அடிப்­டையில் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­களைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய இந்த முறை இருக்க வேண்­டுமா, தேவை­யில்­லையா என்று சொல்ல வேண்டும். 1978 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் முஸ்­லிம்கள் பேரம் பேசும் சக்­தி­யாக உள்­ளார்கள். இந்த சக்தி இருக்க வேண்­டுமா, இல்­லையா என்று சொல்ல வேண்டும்.

புதிய யாப்பு மாற்­றத்தின் பின்னர் முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு இந்த அர­சியல் சக்­திகள் இருக்­குமா என்று சொல்ல வேண்டும்.

கிழக்கு முஸ்­லிம்­களின் அபி­லா­சை­யாக உள்ள எங்­களை நாங்­களே ஆளும் தனி அலகு இருக்­குமா இல்­லையா என்று சொல்ல வேண்டும். ஒளித்து நாட­க­மாடக் கூடாது.

முஸ்லிம் காங்­கிரஸ், அகில மக்கள் காங்­கிரஸ், தேசிய காங்­கிரஸ் எந்தக் கட்­சி­யாக இருந்­தாலும் எங்­க­ளுக்கு யாப்பு மாற்றம் தேவை­யில்லை என்று ஒரு வரிதான் எழுத வேண்டும். நமக்கு எல்­லாமே 1978 ஆம் ஆண்டில் இருக்­கின்­றது. வேறு எந்த யாப்பும் முஸ்­லிம்­களுக்கு இது போன்று இருக்­காது. அதுதான் இணக்க அர­சியல் யாப்பை தந்­தது. அதுதான் முஸ்­லிம்­களை பேரம் பேசும் சக்­தி­யாக மாற்­றி­யது. அதுதான் 17 வரு­டங்கள் ஆட்சி செய்த ஐ.தே.க.வின் ஆட்­சியை மாற்­றி­யது எனக் கேட்­டுள்ளார். இவரின் இக்­கேள்­வி­க­ளுக்­கு­ரிய நியா­ய­மான பதில் மூலம்தான் புதிய அர­சியல் யாப்பை முஸ்­லிம்கள் ஆத­ரிக்க வேண்­டுமா என்று தீர்­மா­னிக்க வேண்டும்.

முஸ்லிம் கட்­சிகள் ஒரு தனி நபரின் அபி­லா­சை­க­ளுக்கும், சிலரின் பதவி மோகங்­களை மையப்­ப­டுத்­தி­யுமே முடி­வு­களை எடுத்துச் செயற்­பட்டு வந்­துள்­ளன. அவ்வா­றுதான் புதிய அர­சியல் யாப்பு விட­யத்­திலும் முஸ்லிம் கட்­சி­களின் செயற்­பா­டுகள் அமை­ய­வுள்­ளன. தாங்கள் வெற்றி பெறு­வ­தற்­கு­ரிய தேர்தல் தொகு­தியை பெற்றுக் கொண்டு முழு முஸ்லிம் சமூ­கத்­தையும் வீதியில் நிறுத்­து­வ­தற்கு துணை போய்க் கொண்­டி­ருக்­கின்­றார்கள்.

இஸ்லாம் மார்க்கம் கூட எழுத்து மூலம் உடன்­ப­டிக்­கை­களை வைத்துக்  கொள்­ளு­மாறு சொல்லிக் கொண்­டி­ருக்­கையில் குர்­ஆன், ஹதீஸ் என்று கட்­சியின் யாப்பை வைத்துக் கொண்டு புதிய அர­சியல் யாப்பு எதனைத் தரப்­போ­கின்­ற­தென்று தெரி­யாமல் அல்­லது தெரிந்தும் மக்­க­ளுக்கு அதனை தெரி­விக்­காமல் தங்­களின் தனிப்­பட்ட அபி­லா­சை­க­ளுக்­காக சமூ­கத்தின் எதிர்கால சந்ததியினரை சந்தியில் நிறுத்த முனைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்.

இவ்­வாறு முஸ்லிம் அர­சியல் தலை­மைகள் செயற்­பட்டுக் கொண்­டி­ருப்­ப­தனை முஸ்லிம் சிவில் அமைப்­புக்கள் வெளிப்­ப­டையாக சுட்டிக் காட்ட வேண்டும். முஸ்­லிம்­களின் அபி­லா­சைகள் இவைதான் என்று அடை­யா­ளப்­ப­டுத்தி அவற்றை அடைந்து கொள்­வ­தற்கு அழுத்­தங்­களை கொடுக்க வேண்டும். முஸ்­லிம்­களின் எதிர்­கா­லத்தை முஸ்லிம் கட்­சி­க­ளி­டமோ, அர­சாங்­கத்­தி­டமோ, தமிழ்த் தேசிய கூட்­ட­மைப்­பி­டமோ ஒப்­ப­டைக்க முடி­யாது.

எங்­களின் தலை­வி­தியை நாங்­கள்தான் தீர்­மா­னிக்க வேண்டும். இதனை ஒளித்து வைத்து நாட­க­மாடி, நல்­லது நடக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டு, விட்டுக் கொடுப்­புக்கு தயார் என்று எல்­லோ­ரையும் ஏமாற்றிக் கொண்டு, அர­சாங்­கத்தின் அமைச்சர் பத­வி­க­ளுக்கு வாய்­ பி­ளந்து கொண்டு, கொந்­த­ராத்­துக்­க­ளுக்­காக சேவகம் செய்து கொண்டு, தமது கடந்த கால குற்­றங்­களை மறைப்­ப­தற்­காக எல்­லா­வற்­றிற்கும் தலையசைத்துக் கொண்டு செயற்­பட்டுக் கொண்­டி­ருக்கும் முஸ்லிம் கட்­சி­க­ளி­டமும், அவற்றின் தலை­வர்கள், பாரா­ளு­மன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர்களிடம் முஸ்லிம் சமூகத்தின் எதிர்காலத்தை ஒப்படைக்க முடியாது.

16 ஆம் நூற்­றாண்­டி­லி­ருந்து போர்த்­துக்­கேயர், ஒல்­லாந்தர், பிரித்­தா­னியர் போன்ற அந்­நியர் ஆட்­சிக்கு இலங்­கைத்­தீவு உட்­பட்­டி­ருந்­தது. 1802 ஆம் ஆண்டு முதல் இலங்கை முடிக்­கு­ரிய ஒரு குடி­யேற்ற நாடாக மாறி­யது. இதி­லி­ருந்து இலங்­கையின் கரை­யோரப் பிர­தே­சங்­களின் சிவில் நிர்­வாகம், நீதிப்­ப­ரி­பா­லனம், நிர்­வாக விட­யங்கள் பிரித்­தா­னிய அர­சினால் இலங்­கையில் நிய­மிக்­கப்­பட்­டி­ருந்த தேசா­தி­ப­தியால் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டன.

அத­னைத்­தொ­டர்ந்து 1833இல் பிரித்­தா­னி­யரால் கோல்­புறுக் கமரன் சீர்­தி­ருத்தம் கொண்­டு­வ­ரப்­பட்­டது. இது நாட்டின் அர­சி­ய­ல­மைப்பு துறையில் அடித்­த­ளத்­தினை வேரூன்ற ஏது­வாக அமைந்­தது. அத­னை­ய­டுத்து 1912இல் குறு மக்­கலம் சீர்­தி­ருத்­தங்கள் 1922இல் மனிங் சீர்­தி­ருத்­தங்கள், 1924இல் மனிங் டிவன்­சயர் சீர்­தி­ருத்­தங்கள் இடம்­பெற்­றன. தொடர்ந்து 1931ஆம் ஆண்டில் டொனமூர் அர­சி­ய­ல­மைப்பு  அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.

அதற்­குப்­பின்­ன­ரான கால­கட்­டத்தில் இரண்டாம் உலக யுத்­தத்தின் முடிவில் 1944 இல் பிரித்­தா­னிய அர­சாங்கம் சோல்­பரி பிர­புவின் தலை­மையில் ஆணைக்­கு­ழுவொன்றை இலங்­கைக்கு அனுப்­பி­யது. இலங்கை அமைச்­சர்­களால் வரை­யப்­பட்ட யாப்பில் காணப்­பட்ட சிபா­ரி­சு­களை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்டு 1947 ஆம் ஆண்டு சோல்­பரி யாப்பு அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது. சோல்­பரி அர­சியல் யாப்­பின்­படி இலங்­கையில் பாரா­ளு­மன்ற ஜன­நா­யக முறை அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.

பிரித்­தா­னிய கால­னித்­துவ ஆட்­சிக்கு முற்­றுப்­புள்ளி வைப்­ப­தாகக் கொண்டு முத­லா­வது குடி­ய­ரசு யாப்­பொன்று 1972ஆம் ஆண்டு இயற்­றப்­பட்­டது. அதனைத் தொடர்ந்து 1977 ஆம் ஆண்டில் நடை­பெற்ற ஆட்சி மாற்­றத்­தினைத் தொடர்ந்து அர­சி­ய­ல­மைப்பு சீர்­தி­ருத்­தங்கள் பற்றி கலந்­து­ரை­யாடும் தீர்­மானம் அனைத்து அர­சியல் தலை­வர்­க­ளி­னாலும் முன்­வைக்­கப்­பட்­டது. முத­லா­வது குடி­ய­ரசு யாப்பின் திருத்­த­மாக அர­சாங்கம் நிறை­வேற்று அதி­காரம் கொண்ட ஜனா­தி­பதி முறைமை அறி­மு­கத்­தோடு 1978ஆம் ஆண்டு இரண்­டா­வது குடி­ய­ரசு அர­சி­ய­ல­மைப்பு முறை கொண்டு வரப்­பட்டு அதுவே இரண்­டா­வது குடி­ய­ரசு யாப்­பாக கொள்­ளப்­பட்­டது.

அடிப்­படை உரி­மைகள், நீதித்­துறை எனப் பல­வற்றை உள்­ள­டக்­கிய விரி­வான முறையில் இவ்­வ­ர­சியல் யாப்பு தற்­போது வரையில்  19 தட­வைகள் திருத்­தங்­க­ளுக்கு உட்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. குறிப்­பாக ஆறா­வது, பதின்­மூன்­றா­வது, பதி­னே­ழா­வது, பதி­னெட்­டா­வது மற்றும் பத்­தொன்­ப­தா­வது திருத்­தங்கள்  அர­சியல் முக்­கி­யத்­து­வத்­தினை பெற்று நிற்­கின்­றன.

2000 ஆம் ஆண்டு அர­சி­ய­ல­மைப்பு திருத்த யோசனை பாரா­ளு­மன்றில் வரை­பாக முன்­வைக்­கப்­பட்ட போதும் பாரா­ளு­மன்றில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்­பான்­மையை பெற முடி­யாது தோல்­வியைக் கண்­டது. இந்­நி­லையில் 1972, 1978ஆகிய குடி­ய­ரசு யாப்­புக்­களில் தமிழ் மற்றும் தமிழ் பேசும் சிறு­பான்மை தேசிய இனங்கள் முற்­றாக புறக்­க­ணிக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தன.

2015 ஜன­வரி 08ஆம் திகதி நடை­பெற்ற ஆட்சி மாற்­றத்தின் பின்னர் பிர­தான அர­சியல் கட்­சி­க­ளான ஸ்ரீலங்கா சுதந்­தி­ரக்­கட்சி, ஐக்­கிய தேசியக் கட்சி ஆகி­யன ஒன்­றி­ணைந்து அமைத்த தேசிய அர­சாங்­கத்தின் ஆட்­சிக்­கா­லத்தில் இலங்கை புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பு ஒன்­றினை இயற்றும் பணிகள் அனைத்து தரப்­பி­னரின் பங்­கேற்­புடன் தற்­போது மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரு­கின்­றன.

afafa2.jpg

 

ஏக­ம­ன­தாக நிறை­வே­றிய பிரே­ரணை

அர­சி­ய­லமைப்புச் சபையை நிய­மிப்­ப­தற்­கான பிரே­ர­ணை­யொன்று ஜன­வரி ஒன்­பதாம் திகதி பாரா­ளு­மன்­றத்தில் சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்­டது.

குறித்த பிரே­ர­ணை­யில் இலங்­கைக்கு அர­சி­ய­ல­மைப்­பொன்றை வகுத்தல் அவ­சி­யமென இலங்கை மக்கள் மத்­தியில் பரந்­த­ளவில் இணக்­கப்­பாடு காணப்­ப­டு­கின்­றது என்­பது குறிப்­பி­டப்­பட்டு 23வாச­கங்கள் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளன.

முதலாம், இரண்டாம் வாசகங்களில், இலங்­கையின் அர­சி­ய­லமைப்பு பற்­றிய மக்­களின் கருத்­துக்­க­ளையும் ஆலோ­ச­னை ­க­ளையும் பெற்று அவற்றைப் பற்றிக் கலந்­தா­ராய்ந்து அர­சி­ய­லமைப்பின் 75ஆவது உறுப்­பு­ரையின் கீழ் பாரா­ளுமன்­றத்தின் தத்­து­வங்­களைப் பிரயோ­கிப்­பதில் அதன் பரிசீலனைக்­காக அர­சி­ய­ல­மைப்பு சட்­ட­மூ­லத்தின் வரைபைத் தயா­ரிக்கும் நோக்­கத்­துக்­காக இதன் பின்னர் அர­சி­ய­ல­மைப்புச் சபை என அழைக்­கப்படும். எல்லா பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளையும் உள்­ள­டக்­கிய பாரா­ளு­மன்றக் குழு ஒன்று தாபிக்­கப்­ப­டுதல் வேண்­டு­மென இந்தச் சபை தீர்­மா­னிக்­கின்­றது. பாரா­ளு­மன்­றத்தின் சபா­நா­யகர் அர­சி­ய­லமைப்பு சபையின் தவி­சா­ள­ராக இருப்பார். அர­சி­ய­லமைப்பு சபை ஏழு பிரதித் தவி­சா­ளர்­களைக் கொண்­ட­தாக இருக்கும் என்­ப­துடன் அவர்கள் அர­சி­ய­லமைப்பு சபை­யினால் தெரிவு செய்­யப்­ப­ட­வேண்டும். சபா­நா­யகர் இல்­லாத சந்­தர்ப்­பங்­களில், சபைக்­கூட்­டங்­களின் அமர்­வுக்குத் தலைமை வகிப்­ப­தற்கு அர­சி­ய­லமைப்பு சபையின் பிரதித் தவி­சா­ளர்­க­ளுக்­கி­டையே ஒரு­வரைத் தெரிவு செய்தல் வேண்டும் எனக் கூறப்­பட்­டுள்­ளது.

மிக முக்­கி­ய­மாக 5ஆவது வாச­கத்தில், அர­சி­ய­லமைப்பு சபை பின்­வரும் உப குழுக்­களைக் கொண்­டி­ருத்தல் வேண்டும்.

(அ) அர­சி­யலமைப்பு சபை­யினால் நிய­மிக்­கப்­ப­டு­கின்ற இரு­பத்­தொரு பேரை விஞ்­சாத எண்­ணிக்­கையாகக் கொண்­டதும் அவர்­களில் ஒருவர் தவி­சா­ள­ரா­கவும் கொண்­ட­தொரு வழிப்­ப­டுத்தும் குழு.

வழிப்­ப­டுத்தும் குழு அர­சி­யலமைப்பு சபையின் அலு­வல்கள் மற்றும் இலங்­கையின் அர­சி­ய­லமைப்பை வரையும் பணி ஆகி­ய­வற்­றுக்­கான பொறுப்­புக்­களை கொண்­டி­ருத்தல் வேண்டும்.

(ஆ) அர­சி­ய­லமைப்பு சபை­யினால் நிய­மிக்­கப்­ப­டக்­கூ­டிய அர­சி­ய­லமைப்பு சபையின் உறுப்­பி­னர்களைக் கொண்ட அத்தகைய ஏனைய உப­கு­ழுக்கள்.

ஆயின், ஒவ்­வொரு உப குழுவும் பதி­னொரு பேரை விஞ்­சா­த­வாறு உறுப்­பி­னர்கள் இருத்தல் வேண்டும். ஒவ்­வொரு உப குழு­வி­னதும் தவி­சாளர் வழிப்­ப­டுத்தும் குழு­வினால் நிய­மிக்­கப்­ப­டுதல் வேண்டும் எனக் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

அதே­நேரம் குறித்த தீர்­மா­னத்தில் அர­சி­ய­ல­மைப்பு வரைபு நிறை­வேற்­றப்­படும் முறைமை மற்றும் உரு­வாக்­கப்­பட்ட குழுக்கள் கலைக்­கப்­ப­டுதல் தொடர்­பிலும் 20ஆம் 21ஆம் 22ஆம் 23ஆம் வாச­க­ங்­களில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

20 ஆவது வாச­கத்தில், அர­சி­ய­லமைப்பு சபை­யினால் சாதா­ரண பெரும்­பான்­மை­யினால் மாத்­திரம் அர­சி­ய­லமைப்பு சட்­ட­மூ­லத்தில் உள்ள பிரே­ர­ணைகள் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­ப­டு­மி­டத்து.

பிரே­ர­ணைகள் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் சமர்ப்­பிக்­கப்­படல் வேண்­டு­மென்­ப­துடன் அறிக்­கை­யையும் அர­சி­யலமைப்பு சட்­ட­மூ­லத்­தையும் ஒரு மாதத்­திற்குள் சமுக­ம­ளிக்­காத உறுப்­பி­னர்­க­ளையும் உள்­ள­டக்­கி­ய­தாக முழுப் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­களின் எண்­ணிக்­கையில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்­பான்­மையால் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­ப­டு­மி­டத்து. அர­சி­ய­லமைப்பு சட்­ட­மூலம் அமை­ச்சரவைக்கு சமர்ப்­பிக்­கப்­படல் வேண்­டு­மென்­ப­துடன் இதற்குப் பின்னர் இதன் 21 ஆவது பிரிவின் ஏற்­பா­டுகள் ஏற்­பு­டை­ய­தாகும் என்­ப­துடன் அர­சி­யலமைப்பு சபை மற்றும் பிரே­ர ணையை முன்­வைத்த குழு கலைந்­த­தாக கரு­துதல் வேண்டும்.

21 ஆவது வாச­கத்தில், அர­சி­ய­ல­மைப்புச் சபை அர­சி­ய­ல­மைப்பு வரைபு பற்­றிய தீர்­மா­னத்தை மூன்­றில்­இ­ரண்டு பெரும்­பான்­மை­யினால் அங்­கீ­க­ரிக்­கு­மி­டத்து அறிக்­கை மற்­றும்­அ­ர­சி­ய­ல­மைப்பு வரைவும் வழிப்­ப­டுத்தும் குழு­வினால் அமைச்­ச­ரவைக்குச் சமர்ப்­பிக்­கப்­ப­டுதல் வேண்டும் என்­ப­துடன் இந்த தீர்­மா­னத்தில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்ள அர­சி­ய­லமைப்பு சபையும் உப குழுக்­களும் கலைக்­கப்­பட்­ட­தாகக் கரு­தப்­படல் வேண்டும்.

22ஆவது வாச­கத்தில், அர­சி­ய­ல­மைப்புச் சபை மற்றும் 5ஆம் வாச­கத்தில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்ள உப­கு­ழுக்கள் மற்றும் இந்த தீர்­மா­னத்­துக்கு அமை­வாக நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்ள பணி­யாளர் மற்றும் ஆலோ­ச­கர்­க­ளுக்­கான செல­வி­னங்கள் திரட்டு நிதி­யத்தில் இருந்து மேற்­கொள்­ளப்­ப­டுதல் வேண்டும் என்­ப­துடன் அர­சி­ய­லமைப்பி 150ஆவது உறுப்­பு­ரையின் பிர­காரம் அவ்­வி­டயம் தொடர்பில் பொருத்­த­மான நட­வ­டிக்­கைகளைப் பாரா­ளு­மன்றம் மேற்­கொள்ளுதல் வேண்டும்.

இறு­தி­யாக 23ஆவது வாச­கத்தில், சந்­தே­கங்­களைத் தவிர்ப்­ப­தற்­காக, சமூ­க­ம­ளிக்­காத உறுப்­பி­னர்கள் உட்­பட பாரா­ளு­மன்­றத்தின் மொத்த உறுப்­பி­னர்­களின் மூன்றிரண்டு பெரும்­பான்­மை­யினால் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் நிறை­வேற்­றப்­பட்ட, பின்னர் அர­சி­ய­லமை­ப்பின் 83ஆவது உறுப்­பு­ரையில் தேவை­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­வாறு மக்கள் தீர்ப்­பொன்றின் போது மக்­க­ளினால் அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­ப­டு­மி­டத்து மாத்­திரம் அர­சி­ய­ல­மைப்பு சட்ட மூலம் சட்­ட­மாக்­கப்­ப­டுதல் வேண்­டு­மென குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

இப்­பி­ரே­ர­ணை­யா­னது மார்ச் மாதம் 09ஆம் திகதி வாக்­கெ­டுப்­பின்றி பாரா­ளு­மன்­றத்தில் நிறை­வேற்­றப்­பட்­டது.

 

வழி­ந­டத்தும் குழு

அத­னை­ய­டுத்து அர­சி­ய­ல­மைப்பு சபையை நிய­மிப்­ப­தற்­கான கட்­ட­மைப்பு தீர்­மா­னத்தின் 05 (அ) பிரிவில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ள­வாறு அர­சி­ய­ல­மைப்பு சபையின்  முத­லா­வது அமர்வு 2016 ஏப்ரல் 05 ஆம் திகதி நடை­பெற்­ற­போது அர­சி­ய­ல­மைப்புச் சபையின் வழிப்­ப­டுத்தும் குழு­வுக்­கான 21 அங்­கத்­த­வர்­களும் நிய­மிக்­கப்­பட்­டனர்.

வழிப்­ப­டுத்தும் குழு­வுக்கு தலை­வ­ராக பிர­தமர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்க நிய­மிக்­கப்­பட்டார். அமைச்­சர்­க­ளான லக் ஷ்மன் கிரி­யெல்ல, நிமல் சிறி­பால டி சில்வா, ரவூப் ஹக்கீம்,கலா­நிதி.விஜே­தாஸ ராஜ­பக் ஷ, ஏ.டீ.சுசில் பிரே­ம­ஜ­யந்த, ரிஷாட் பதி­யுதீன், பாட்­டலி சம்­பிக ரண­வக்க, டி.எம். சுவா­மி­நாதன், மனோ கணேசன், மலிக் சம­ர­விக்­ரம, இரா­ஜாங்க அமைச்சர் டிலான் பெரேரா,  ஆகி­யோரும் எதிர்க்­கட்­சித்­த­லைவர் இரா­ஜ­வ­ரோ­தயம் சம்­பந்தன், ஜே.வி.பி.தலைவர் அநுரகுமார திஸா­நா­யக்க, பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளான தினேஷ் குண­வர்­தன, கலா­நிதி ஜயம்­பதி விக்­ர­ம­ரத்ன, எம்.ஏ. சுமந்­திரன், டாக்டர் திரு­மதி துஸிதா விஜே­மான்ன, பிமல் ரத்­நா­யக்க, பிர­சன்ன ரண­துங்க, டக்ளஸ் தேவா­னந்தா ஆகி­யோரும் நிய­மிக்­கப்­பட்­டனர்.

 

வழி­ந­டத்தல் குழுவின் அடிப்­படை குறிப்­புக்கள்

சிலோன் அர­சி­ய­ல­மைப்பு ஆணைக்­குழு ஆணை (1946 சோல்­பரி அர­சி­யல்­யாப்பு), 1972 இல் இயற்­றப்­பட்ட முத­லா­வது குடி­ய­ரசு யாப்பு, 1978ஆம் ஆண்டில் இயற்­றப்­பட்ட இரண்­டா­வது குடி­ய­ரசு யாப்பு, 2000 ஆம் ஆண்டின் அர­சி­ய­ல­மைப்பு வரைபு, புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்­பினை அடிப்­படை ரீதியில் வடி­வ­மைக்க அனைத்து கட்சி பிர­தி­நி­தித்­துவ குழுவின் பிரே­ர­ணைகள் ஆகி­ய­வற்றை அடிப்­படை குறிப்பு பொரு­ளாக வழி­ந­டத்தல் குழு எடுத்­துள்­ள­தோடு அடிப்­படை உரி­மைகள் மீதான புதிய அத்­தி­யா­யங்கள் தொடர்­பான குழு அறிக்கை, மற்றும் மக்கள் கருத்­துக்­களை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்டு பொது பிர­தி­நி­தித்­துவ குழு அறிக்கை ஆகி­யவை தொடர்­பா­கவும் ஆழ­மான கவனம் செலுத்­து­கின்­றது.

நேர­டி­யாக கையாளப்படும் விட­யங்கள்

புதிய அர­சி­ய­ல­மைப்பின் கணி­ச­மான பல்­வேறு அம்­சங்­களில், சிறந்த ஆய்­வு­களை மேற்­கொள்ளல், திருத்­தங்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்­றினை பரி­சீ­லித்து திருத்­தி­ய­மைத்தல், அர­சி­ய­ல­மைப்பு பிரே­ரணை வரைபு செய்தல் ஆகிய பணி­களை வழி­ந­டத்தும் குழு மேற்­கொள்­கின்­றது.

தற்­போ­தய அர­சியல் யாப்பின் முத­லா­வது மற்றும் இரண்­டா­வது அத்­தி­யாயம் தொடர்பில் கலந்­து­ரை­யாடல், நாட்டின் தன்மை, இறை­யாண்மை, மதம், அர­சாங்­கத்தின் கட்­ட­மைப்பு, தேர்தல் சீர்­தி­ருத்­தங்கள், அதி­காரப் பகிர்­வுக்­கான கோட்­பா­டுகள், காணி ஆகிய  தலைப்­புக்­களின் கீழான கலந்­து­ரை­யா­டல்­களை மேற்­கொண்டு தீர்­மானம் மேற்­கொள்­வ­தென வழிப்­ப­டுத்தல் குழு­வி­னரால் தன்­ன­கத்தே தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

SHARE