அர­சி­யல்வா­தி­க­ளுக்கு மட்டும் 30 துப்­பாக்­கிகள்

19

பாது­காப்பு அமைச்­சினால் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு மட்டும்  அர­சி­யல்­வா­தி­க­ளுக்கு என 30 துப்­பாக்­கிகள் புதி­தாக விநி­யோ­கிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக பாது­காப்பு அமைச்சின் புள்ளி விவ­ரங்கள் தெரி­விக்­கின்­றன. அந்த ஆண்டில் முதல் காலாண்டில் 14 துப்­பாக்­கி­களும் இரண்டாம் காலாண்டில் 5 துப்­பாக்­கி­களும் மூன்றாம் காலாண்டில் 9 துப்­பா­க்­கி­களும் இறுதிக் காலாண்டில் 2 துப்­பா­க்­கி­களும் இவ்­வாறு அரசி­யல்­வா­தி­க­ளுக்கு விநி­யோ­கிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாகபுள்ளி விபரங்கள் சுட்­டிக்­காட்­டு­கின்­றன.

எவ்­வா­றா­யினும் கடந்த வருடம் 223 அர­சி­யல்­வா­தி­களின் துப்­பாக்­கி­க­ளுக்­கான அனு­மதிப் பத்­தி­ரங்களைப் புதுப்­பிக்க வேண்டியிருந்த போதிலும் அதில் 71 பேர் மட்­டுமே தமது அனு­மதிப்பத்­தி­ரங்களை புதுப்­பித்­துள்­ள­தாகவும் பாது­காப்பு அமைச்சின் தக­வல்கள் தெரி­விக்­கின்­றன.

இத­னை­விட கடந்த வரு­டத்தில் அர­சி­யல்­வா­தி­களைத் தவிர உயிர், சொத்து பாது­காப்­புக்கு என 0.38 மற்றும் 9 மில்லி மீற்றர் ரக துப்­பாக்­கிகள் 78 புதி­தாக விநியோ­கிக்­கப்பட்­டுள்­ளன. இதனைவிட கடந்த ஆண்டு 1450 வாயு ரைபிள்களும் பாதுகாப்பு அமைச்சினால் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

SHARE