194 பட்­ட­தா­ரி­க­ளுக்கு நாளை ஆசி­ரி­யர் நிய­ம­னம்

15

வடக்கு மாகாண தமிழ் மொழி மூலப் பாட­சா­லை­க­ளில் நில­வும் ஆசி­ரி­யர் சேவை­யின் 3ஆம் வகுப்பு 1 (அ) தரப் பதவி வெற்­றி­டங்­க­ளுக்­குத் தெரிவு செய்­யப்­பட்ட 194 பட்­ட­தா­ரி­க­ளுக்கு ஆசி­ரி­யர் நிய­ம­னம் நாளை ஞாயிற்­றுக் கிழமை வழங்­கப்­ப­ட­வுள்­ளது. யாழ்ப்­பா­ணம் பொது­நூ­ல­கத்­தில் பி.ப. 3 மணிக்கு இடம்­பெ­றும் நிகழ்­வில் நிய­ம­னக் கடி­தங்­கள் வழங்கி வைக்­கப்­ப­ட­வுள்­ளன.

வடக்கு மாகா­ணக் கல்வி அமைச்­சின் செய­லர் அனுப்பி வைத்­துள்ள ஊடக அறிக்­கை­யில் இவ்­வாறு தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்ளது.

வடக்கு மாகாண தமிழ் மொழி மூலப் பாட­சா­லை­க­ளில் நில­வும் இலங்கை ஆசி­ரி­யர் சேவை­யின் 3 ஆம் வகுப்பு 1 (அ) தரப் பதவி வெற்­றி­டங் க­ளுக்கு பட்­ட­தா­ரி­களை ஆள்­சேர்ப்பு செய்­வ­தற்­காக வட மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்­கு­ழு­வால் கடந்த ஜூன் மாதம் 19ஆம் திகதி நடத்­தப்­பட்ட திறந்த போட்­டிப் பரீட்­சைக்­குத் தோற்றி சித்­தி­ய­டைந்த 353பேருக்கு, கடந்த மாதம் 17ஆம் மற்­றும் 18ஆம் திக­தி­க­ளில் கல்வி அமைச்­சி­னால், நேர்­மு­கப் பரீட்­சை­யு­டன் இணைந்த பிர­யோ­கப் பரீட்சை நடத்­தப்­பட்­டி­ருந்­தது.அவர்­க­ளில் ஆள்­சேர்ப்பு விளம்­ப­ரத்­துக்கு அமை­வா­கத் தகைமை பெற்­றி­ருந்த 194 பேர் ஆசி­ரி­யர் நிய­ம­னத்­துக்­காக தெரிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

அவ்­வாறு தெரிவு செய்­யப்­பட்­ட­வர்­க­ளுக்­கான நிய­ம­னக் கடி­தங்­களை வழங்­கும் நிகழ்வு நாளை ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை பிற்­ப­கல் 3 மணிக்கு யாழ்ப்­பா­ணப் பொது நூலக மண்­ட­பத்­தில் நடை­பெ­ற­வுள்­ளது. தெரிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­வர்­கள் அன்­றைய தினம் பிற்­ப­கல் 2 மணிக்கு யாழ்ப்­பா­ணப் பொது நூலக மண்­ட­பத்­துக்கு தமது அடை­யா­ளத்தை உறு­திப்­ப­டுத்­தக் கூடிய ஆவ­ணத்­து­டன் (தேசிய அடை­யாள அட்டை அல்­லது செல்­லு­ப­டி­யா­கும் கட­வுச்­சீட்டு) அறிக்­கை­யி­டு­மாறு மாகா­ணக் கல்வி அமைச்­சுக் கேட்­டுள்­ளது.

தெரிவு செய்­யப்­பட்ட பட்­ட­தா­ரி­கள் (பெண்­கள் – இள­வர்ண சாறி­யு­ட­னும், முஸ்­லிம் பெண்­கள் தமக்­கு­ரித்­தான கலா­சார உடை­க­ளு­டன் சமூ­க­ம­ளிக்­க­லாம். ஆண்­கள் கறுப்பு வர்ண நீள் காற்­சட்டை மற்­றும் வெள்ளை நிற சட்­டை­யும் (சேட்) அணி­வ­து­டன் கழுத்­துப் பட்டி (ரை) அணி­தல் வேண்­டும் என்­றும் அமைச்சு அறி­வித்­துள்­ளது.

தெரிவு செய்­யப்­பட்ட பட்­ட­தா­ரி­கள் தொடர்­பான விவ­ரங்­களை வடக்கு மாகாண சபை­யின் இணை­யத்­த­ளம் மற்­றும் வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்­சின் இணை­யத்­த­ளம் ஆகி­ய­வற்­றில் பார்­வை­யி­ட­மு­டி­யும்.
SHARE