துரோகிகளை துரத்தி துரத்தி சுட்டோம் கருணா வெளிபடுத்தும் துரோகிகள் பட்டியல் ரெலோ, ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ், புளொட், ஈ.பி.டி.பி போன்ற இயக்கங்கள்

137

 

துரோகிகளை துரத்தி துரத்தி சுட்டோம் கருணா வெளிபடுத்தும் துரோகிகள் பட்டியல் ரெலோ, ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ், புளொட், ஈ.பி.டி.பி போன்ற இயக்கங்கள்

https://www.facebook.com/tpntpnnews/videos/327725817982510/

SHARE