கவிஞனர் வைரமுத்துவே என் கன்னித்தன்மையை முதலில் உடைத்தார் பாடகி சிம்மை பரபரப்புத்தகவல்

72

கவிஞனர் வைரமுத்துவே என் கன்னித்தன்மையை முதலில் உடைத்தார் பாடகி சிம்மை பரபரப்புத்தகவல்


இப்படி ஒரு தலையங்கத்தோட செய்தி வங்தால் எல்லோரையும் பார்கத் தூண்டும் ஆனால் பாடகி சிம்மை யின் பாலியல் தொடர் கதை இனித்தான் வெளிவரும் சும்மா அப்பாவிக் கவிஞ்னரை அப்படி அவமதிக்ககூடாது

singer chinmayi Viral Video

#MeToo-அனைவரும் வாய் திறக்க வேண்டும், சின்மயி வேண்டுகோள் – singer chinmayi Viral Video

Posted by எனக்கும் தெரியும் on Khamis, 11 Oktober 2018

SHARE