அமெரிக்கன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: கிமி ரெய்க்கோனன் முதலிடம்

37
பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தில் அமெரிக்கன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், பெர்ராரி அணியின் வீரரான கிமி ரெய்க்கோனன், முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ‘பார்முலா-1’ கார் பந்தயம், 21 சுற்றுகளாக நடைபெறும். ஒவ்வொரு சுற்றும் ஒவ்வொரு நாடுகளில் நடைபெறும்.

இதன்படி, நடப்பு ஆண்டின் 18ஆவது சுற்றான அமெரிக்கன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்று, நேற்று அமெரிக்காஸ் ஓடுதளத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் 308.728 கிலோ மீட்டர் பந்தய தூரத்தை நோக்கி, 10 அணிகளை சேர்ந்த 20 வீரர்கள் காரில் சீறிப்பாய்ந்தனர்.

இதில் பெர்ராரி அணியின் வீரரான கிமி ரெய்க்கோனன், பந்தய தூரத்தை 1 மணித்தியாலம் 34 நிமிடங்கள் 18.643 வினாடிகளில் கடந்து முதலிடத்தை பிடித்தார். இதற்காக ஹெமில்டனுக்கு முதலிடத்திற்காக வழங்கப்படும் 25 புள்ளிகளும் வழங்கப்பட்டன.

இது நடப்பு தொடரில், கிமி ரெய்க்கோனன் பெற்றுக்கொண்ட முதலாவது வெற்றியாகும்.

ரெய்க்கோனனை விட 1.281 வினாடிகள் பின்தங்கிய நிலையில், பந்தய தூரத்தை கடந்த, ரெட்புல் அணியின் வீரரான மேக்ஸ் வெர்ஸ்டபேன், இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தார். அத்தோடு அவருக்கு இரண்டாம் இடத்திற்கான 18 புள்ளிகளும் வழங்கப்பட்டன.

2.342 வினாடிகள் பின்தங்கிய நிலையில், பந்தய தூரத்தை கடந்த நடப்பு சம்பியனான மெர்சிடஸ் பென்ஸ் அணியின் லீவிஸ் ஹெமில்டன், மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தார். அதற்கு அவருக்கு 15 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டன.

பெர்ராரி அணியின் வீரரான செபாஸ்டியன் வெட்டல், 18.222 வினாடிகள் பின்தங்கிய நிலையில் நான்காவது இடத்தை பிடித்தார். அதற்கு அவருக்கு 12 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டன.

24.744 வினாடிகள் பின்தங்கிய நிலையில பந்தய தூரத்தை கடந்த மெர்சிடஸ் பென்ஸ் அணியின் மற்றொரு வீரரான வால்டரி பொடாஸ், ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்தார். அதற்கு அவருக்கு 10 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டன.

இதுவரை நடைபெற்று முடிந்துள்ள 18 சுற்றுகள் முடிவில், இங்கிலாந்தின் லீவிஸ் ஹெமில்டன் 346 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். இவரை தொடர்ந்து, ஜேர்மனியின் செபாஸ்டியன் வெட்டல் 276 புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்திலும், பின்லாந்து வீரரான கிமி ரெய்க்கோனன், 221 புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளனர்.

அடுத்த 19ஆவது சுற்றான மெக்சிக்கன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்று, எதிர்வரும் 29ஆம் திகதி, ஒடோட்ரோமோ எர்மெனொஸ் ரொட்றிகியூஸ் ஓடுதளத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

SHARE