முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரனின் அருமையான பேட்டி-எல்லா கட்சிகளும் என்னை அழைத்ததால் தான் வடமாகாண சபைக்கு வந்தேன் காலத்தின் தேவை கருதி வன்முறையாளர்களுடன் சேரவேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்ப்பட்டு விட்டது

37

 

முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரனின் அருமையான பேட்டி-எல்லா கட்சிகளும் என்னை அழைத்ததால் தான் வடமாகாண சபைக்கு வந்தேன் காலத்தின் தேவை கருதி வன்முறையாளர்களுடன் சேரவேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்ப்பட்டு விட்டது

 

SHARE