எதிரியை மன்னிக்கலாம் துரோகிக்கு அருகிலும் இருக்கக் கூடாது.- ஜனாதிபதி மைத்திரி ஒரு துரோகி றிசாத் பதியுதீன்

72

 

இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் தேசிய தலைவர் றிசாத் பதியுதீன் அவர்களுக்கு .வாழ்துக்களை தெரிவித்த வன்னம் உள்ளார்கள்…

Posted by Sajahan Shahik on Sabtu, 27 Oktober 2018

தேசிய தலைவர் றிசாத் பதியுதீன் அவர்கள் எடுத்த முடிவை போராளிகள் வரவேற்கிறோம்… நன்றி தலைவா..

எதிரியை மன்னிக்கலாம் துரோகிக்கு அருகிலும் இருக்கக் கூடாது.- ஜனாதிபதி மைத்திரி ஒரு துரோகி றிசாத் பதியுதீன்
எதிர்கட்சியில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை துரோகிக்கு ஆதரவு வழங்க முடியாது என்று முடிவெடுத்த எமது தேசிய தலைவர் றிசாத் பதியுதீன் அவர்களும் போராளிகள். தொண்டர்கள் …. இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் வாழ்துக்கள்…

 

ர ஜனாதிபதி

SHARE