எந்த வயதினர் எத்தனை மணி நேரம் தூங்க வேண்டும்?

157

ஒவ்வொருவரும் தினமும் 8 மணி நேரம் கட்டாயம் தூங்கினால் உடலில் எந்த பிரச்ச்சனைகளும் இன்றி ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம்.

மேலும் எந்த வயதினர் எவ்வளவு நேரம் தூங்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்துக் கொண்டு அதை பின்பற்றி வந்தால், அவர்களின் உடல் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.

0-3 மாதம்

பிறந்த குழந்தை 3 முதல் மூன்று மாதம் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு 14 முதல் 17 மணி நேரம் வரை தூங்குவது மிகவும் அவசியமாகும்.

4-11 மாதம்

4 முதல் 11 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைகள் ஒரு நாளைக்கு 12 முதல் 15 மணி நேரம் வரை தூங்க வேண்டும்.

1-2 வயது

1 முதல் 2வயதை அடைந்த குழந்தைகள், ஒரு நாளைக்கு 11-14 மணி நேரம் வரை தூக்கம் அவசியமாகும். ஏனெனில் தூக்கம் என்பது குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியமாகும்.

3-5 வயது

தினமும் 10லிருந்து 13 மணி நேரங்கள் தூங்க வேண்டும். ஆனால் 8 மணி நேரங்களுக்கு குறைவாகவோ அல்லது 14 மணி நேரங்களுக்கு மேலாகவோ தூங்குவது பொருத்தமற்றது என்று கூறப்படுகிறது.

6-13 வயது

ஒன்பது மணி நேரத்திலிருந்து 11 மணி நேரம் வரை தினமும் தூங்க வேண்டும். தினமும் 7 மணி நேரத்துக்குக் குறைவான அல்லது 12 மணி நேரத்துக்கு மேலான தூக்கம் ஆரோக்கியமானதல்ல.

14-17 வயது

14 வயதுக்கும் மேல் ஆகி விட்டால், அவர்கள் 8-10 மணி நேரம் வரை அவசியம் தூங்க வேண்டும்.

18-64 வயது

18 வயதுக்கு மேல் ஆனவர்கள், ஒரு நாளைக்கு 7-9 மணி நேரம் வரை தூக்கத்தை மேற்கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும்.

65 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்

65 வயதிற்கு மேல் ஆனவர்கள் ஒரு நாளைக்கும் 7-8 மணி நேரம் வரை கட்டாயம் தூங்க வேண்டும். இதனால் அவர்களின் உடல் நலம் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.

குறிப்பு

சிறிய வயதில் இருந்து மேல் குறிப்பிட்டுள்ள வயதினற்கேற்ற தூக்கத்தை பின்பற்றி வந்தால், உடல் ஆரோக்கியமாகவும் மற்றும் வலிமையாகவும் இருக்கும்.

SHARE