இலங்கை முஸ்லிம்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள்! எப்படி முன் நகர்த்துவது? 

-Dr: I.L. முஹம்மத் றிபாஸ் –

இலங்கையின் இஸ்லாமிய சமுகம் வரலாறு நெடுகிலும் காலத்திற்கு காலம் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளை எதிர் நோக்கியே வந்திருக்கிறது. இந்த பிரச்சினைகளின் வீரியமும் வடிவங்களும் மாறுபட்டவை. ஆயினும் இந்த பிரச்சினைகளை முஸ்லிம் சமுகம் கால வர்த்தமானங்களுக்கு ஏற்ப முகம் கொடுத்து சமாளித்தே வந்துள்ளது.

இவ்வாறான பிரச்சினைகளின் மூல காரணங்களை கண்டறியும் முயற்சிகளோ அல்லது இவற்றிற்கான விஞ்ஞான பூர்வமான அறிவுடமையான ஆய்வுகளோ இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அத்தோடு இந்த பிரச்சினைகளுக்குரிய அடிப்படை காரணங்களையோ, பிரச்சினகளுக்கு காரணமாகவுள்ள சமுக, கலாச்சார, சகவாழ்வு சார்ந்த விடயங்கள் தொடர்பாகவோ அல்லது ஏனைய சமூகங்களின் முஸ்லிம் சமுகம் பற்றிய மனோபாவம் சார்ந்த விடயங்கள் தொடர்பாகவோ ஆழமாக சிந்திக்காது எமது சமுகத்தின் பிரச்சினைகளை தற்காலிகமாக் தீர்த்துக்கொள்ளும் பாங்கில் சுய நலப் போக்கிலேயே நாம் தீர்வுகளிப்பெற முனைந்திருக்கிறோம்.

இது எமது சமுகம் எதிர்நோக்கியிருக்கின்ற பிரச்சினைகளின் தீவிரத்தை, ஆழத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் மேலோட்டமாக எடுக்கப்பட்ட தற்காலிக தீர்வுகளாக இருப்பதால் எமது சமுகம் எதிர் நோக்கும் எந்த சவாலையும் இதுவரை நிரந்தரமாக தீர்த்து வைக்க நமது சமுகத்தால் முடியவில்லை. இதன் காரணமாக நாம் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளின் வடிவங்களும் தீவிரமும் அதிகரித்தே செல்கிறது.

எமக்கான பிரச்சினைகளை சரியாக விளங்கி அதற்கான தீர்வுகளை முன்வைக்க வேண்டியுள்ளது. எமது தேசத்தின் பல்லினத்துவ, மற்றும் மாறுபட்ட கலாச்சார நடைமுறைகளை புரிந்து கொண்டும் எமது இஸ்லாமிய விழுமியங்களையும் நன்கு உள்வாங்கிக் கொண்டும் சம கால செல்நெறிக்கு ஏற்றவாறு தீர்வுகளை முன்வைக்க வேண்டும். இதற்கு சிறந்த அறிஞர்களின் தலைமைத்துவ வழிகாட்டல் எமக்கு தற்போதைய அதிமுக்கிய தேவையாகும்.

இன்னுமொரு தேசத்தின் தீர்வுகள் இலங்கை முஸ்லிம்களின் தனித்துவமான பிரச்சினைகளுக்கு ஒட்டுமொத்த தீர்வாக அமைய முடியாது.

எனவேதான் நமது நாட்டிற்கு பொருத்தமான அறிவுபூர்வமான திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. இதன் அவசியத்தை ஓரளவாவது புரிந்து கொண்டு சுய நல அரசியல் அபிலாசைகளை ஒதுக்கிவிட்டு சமுகத்தின் பிரச்சினைகளுக்கு ஒற்றுமையாக குரல் கொடுக்க வேண்டியது முஸ்லிம் அரசியல் தலைமைத்துவங்களின் கூட்டுப் பொறுப்பாகும்.

இதற்காக தமது காத்திரமான பங்களிப்புகளை செய்ய முஸ்லிம் அரசியல் தலைமைகள் தயங்காது முன்வர வேண்டியுள்ளது. இவ்வாறானதொரு சூழ்நிலை உருவாகாத வரையில், முஸ்லிம் சமுகம் தனக்கு முன்னால் உள்ள சவால்களுக்கு சரியாக முகம் கொடுக்க முடியாது போகும்.

ஏனெனில் நாம் முகங் கொடுக்கப் போகும் பிரச்சினைகள் பல்வேறு வடிவங்களில் அதிகரித்த தீவிரத்தோடு எம்மை எதிர்நோக்கியிருக்கின்றன என்பதனை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

இத்தகைய போக்கையே அண்மைக்காலமாக நாம் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்கள் எதிர்வு கூறுகின்றன. எமக்கு எதிராக சதி செய்வோர் பிரச்சினைகளை புதிது புதிதாக உருவாக்கி காலத்திற்கு காலம் எமது இயங்கு தளத்தையும் வினைத் திறனையும் பிரச்சினைகளுக்கு நாம் முகம் கொடுக்கும் பாங்கையும் அவதானித்து அதற்குத் தகுந்தவாறே செயற்பட்டு வருகின்றனர்.

இதனை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளாது எமது சமுகம் எதிர்நோக்கும் சவால்களை அவ்வப்போது சமாளித்து வருகிறோமே தவிர, அந்த சவால்களுக்கான சரியான தீர்வுகளை அடையாளம் கண்டு அறிவுபூர்வமாக ஒன்றுபட்ட சமுக அமைப்பாக செயற்பட்டு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள தொடங்கவில்லை.

அவரவர் சார்ந்துள்ள இயக்கங்கள், கட்சிகள், அமைப்புகளின் கொள்கை அடிப்படையில் பிரச்சினைகளுக்கு தனித்தனி குழுக்களாகவே நாம் குரல் கொடுத்து வருகிறோம். அல்லது எமக்குள் இருக்கும் முரண்பாடான கருத்துகளை முற்படுத்தி மோதிக் கொள்கிறோம். இது எமது பொது எதிரியை இன்னும் பலமுறச் செய்துள்ளது.

எனவே எமது சமுகம் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு வெறும் பௌதீக வளங்களை ஓடோடிச் சென்று வழங்குவதாலும் தற்போதுள்ள தொலைத் தொடர்பு வசதிகளைக் கொண்டு எமது நிலைமையினை உலகறியச் செய்வதாலும் நாம் எமது பிரச்சனைகளை நிரந்தரமாக தீர்த்துவிட முடியாது.

இவ்வாறு உணர்ச்சிப் பெருக்குடன் தம்மாலான பங்களிப்பை சமூகத்திலுள்ள பலரும் மிக தீவிரமாக செய்வதூனாடாக எமக்கான தற்காலிக ஆறுதல் கிடைத்தாலும் புரையோடிப் போயுள்ள பிரச்சினைகளுக்கும் முரண்பாடுகளுக்கும் நிரந்தரமான தீர்வுகளை அடைந்து கொள்வதற்காக இன்னும் கடுமையாக திட்டமிட்டு உழைக்க வேண்டியுள்ளது.

முஸ்லிம்கள் மீது வன்முறையினை கட்டவிழ்த்து விட்டவர்களுக்கு கொடுக்கப் பட்டுள்ள மிகக் குறைந்த அழுத்தமும் அதுமட்டுமல்லாமல் அவர்கள் தமது நகர்வுகளை எந்த தடையும் இன்றி முன்னெடுத்து செல்வதும் இதற்கான தேவைப் பாடுகளை நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகின்றன.

இந்த சவால்களுக்கான சரியான தீர்வு என்ன? அதற்கான பொறிமுறை யாது? அந்த பொறிமுறைகளை அறிவு பூர்வமாக முன்வைப்பவர் யார்? இதனை முன்கொண்டு சென்று சமூகத் தளத்திலும் அரசியல் தளத்திலும் செயல்பட வைப்பவர் யார்? இதற்கான சமுக அங்கீகாரத்தை எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்வது என்பதே எமக்கு முன்னாலுள்ள பெரும் சவாலாகும்.

உலகளாவிய ரீதயில் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ள இஸ்லாமிய தீவிர வாதம் அல்லது பயங்கரவாதமென்ற சொற் பதங்களும் அதனைப் பிரச்சாரம் செய்யும் ஊடகங்களின் வீரியமும் அதிகரித்தே வருகின்றன.

ஆனால் முஸ்லிகளை அடித்துத் துவம்சம் செய்து இல்லாதொழிக்கும் சக்திகளை இந்த ஊடகங்களும் சர்வதேச சக்திகளும் கண்டும் காணததுபோல் விட்டு விடுகின்றன அல்லது அந்த அராஜகங்களைப் புரியும் கொடுங்கோலர்களின் பாதுகாப்பு உரிமை என நியாயப் படுத்துகின்றன. இதனை நாம் தொடர்ச்சியாக அவதானித்தே வருகிறோம்.

இதற்கு காசாவில் இடம்பெறும் கொடூரமான மனிதப் படுகொலைகளே தக்க சான்றாகும். ஆனால் இலங்கையில் ஏற்பட்ட பதட்ட நிலைமையின் போது இந்த ஊடகங்கள், அரசுகள் முஸ்லிம் சமுகத்தின் மீது பெரும் அக்கறையோடு செயற்பட்டது போன்ற தோற்றப்பாட்டை நாம் அவதானிக்கக் கிடைத்தது.

இதுவும் இந்த ஊடகங்களின், அரசுகளின் இரகசிய நிகழ்ச்சி நிரலில் உள்ளவைதான் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இவர்களின் இந்த தந்திரோபாயங்களினால் முஸ்லிம் சமுகத்தை உணர்ச்சியூட்டி நமது சகோதர இனங்களுடனான ஐக்கியத்திலிருந்தும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கான பங்களிப்பிலிருந்தும் எம்மை தூரப்படுத்தி தேச துரோகிகளாக சித்திரிக்கும் அளவிற்கு எமது செயற்பாடுகளை தூண்டிவிடுவதே இவர்களது உள்நோக்கமாக இருக்க முடியும்.

இவ்வாறன கள நிலவரங்களை வைத்துக் கொண்டு எமது சமுகம் வெறுமனே வாழாவிருக்க முடியாது. அதுமட்டுமல்லாமல் இலங்கையின் பெரும் பான்மை சமுகத்தை விட்டும் தூரமாகி பகைமைப் போக்குடன் எத்தனை காலத்திற்கு இந்த தேசத்தில் நாம் அமைதியாக வாழ முடியும்?

இலங்கையில் முஸ்லிம் சமுகத்திற்காக குரல் கொடுக்கும் எமது அரசியல் தலைவர்களும் இதனை மனதில் வைத்தே செயற்படவேண்டிய தமது கருத்துக்களை முன்வைக்கவேண்டிய கடப்பாடு இருக்கிறது, ஏனெனில் எமது அரசியல் தலைவர்களின் கருத்துக்களையும் அரசியல் நடவடிக்கைகளையும் தேச துரோக செயல்களாக அடையாளப் படுத்துவதிலும் நாட்டுக்கு வைக்கப் படும் வெடிகுண்டுகளாக சித்திரிப்பதிலும் சில இனவாதத்தைத் தூண்டும் அரசியல்வாதிகளும் ஊடகங்களும் முனைப்புடன் செயற்படுகின்றன.

முஸ்லிம் அரசியல் தலைவர்களின் இராஜதந்திர நடவடிக்கைகளை, வெளிநாட்டு உறவுகளை குறிப்பாக முஸ்லிம் நாடுகளுடனான உறவுகளை திரிபு படுத்தி கருத்துகளை வெளியிட்டு முஸ்லிம்களை இனவாதிகளாக தேசிய உணர்வற்றவர்களாக அடையாளப் படுத்துவதில் மிக தீவிரமாக செயற்பட்டு வருகின்றன.

இந்த இனவாதிகள் தமக்கு கிடைக்கும் சிறியதொரு சந்தர்ப்பத்தையும் தவறவிடாமல் இந்த பரப்புரைகளை மேற்கொள்வதை அண்மைக்காலமாக தெளிவாக அவதானிக்க முடிகிறது.

எனவேதான் முஸ்லிம் தலைமைத்துவங்கள் முஸ்லிம் சமுகத்தின் உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கின்றபோது தேசிய நலன்களைப் பாதிக்காத வகையிலும் முஸ்லிம் சமுகத்தின் மீது அக்கறையுடனும் இனவாதத்திற்கு எதிராகவும் குரல் கொடுக்கும் பெரும்பான்மை இன சகோதரர்கள் எம்மீது சந்தேகம் கொள்ளாத வகையிலும் மிக நுணுக்கமாகவும் இராஜதந்திரமிக்கதாகவும் எமது அரசியல் சமுக செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கவேண்டும்

இன்னொரு புறத்தில் வளர்ந்து வரும் தொழில் நுட்பத்தின் உதவியோடு இஸ்லாமிய பிரச்சாரமும் அதன் பரவலும் சகல தரப்பு மக்களுக்குமான தெளிவும் வழங்கப்படுகிறது. இதனூடு இஸ்லாம் தெளிவாக மக்கள் முன்வைக்கப் படுவதால் இஸ்லாமிய அறிவுப் பகிர்வு சகல மட்டத்தினருக்கும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு பெருகியுள்ளது. இஸ்லாம் மார்க்கத்தின்  உண்மைத் தன்மையும், அதன் அறிவார்ந்த கருத்துக்களும் மக்களை வெகுவாகக்  கவர்கின்றன. சிந்திக்கக் கூடிய மக்கள் தமக்குள்ள தளைகளை அறுத்தெறிந்து இஸ்லாத்தோடு இணைந்து கொள்வது அதிகரித்து வருகிறது. இஸ்லாத்தைப் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்ற  அதனை பின்பற்றி நடக்க முனைகின்ற மக்கள் நாளாந்தம் அதிகரித்தே செல்கின்றனர். இன்னும் இலங்கை முஸ்லிம்களும் தமது இஸ்லாமிய உணர்வினை தமது செயற்பாடுகளிலும் பிரதிபலிக்க முற்படுகின்றனர் குறிப்பாக தமது ஆடை அணிகளிலும் தாடி வளர்ப்பிலும் இதனை வெளிப்படுத்துகின்றனர் இது முஸ்லிம்களின் பிரசன்னத்தை எந்த அவையிலும் பிரிகோடிட்டுக் காட்டுகிறது. மட்டுமல்லாமல் நகரங்கள் சார்ந்தே முஸ்லிம்கள் அதிகம் குடி இருப்பதனால் அதிக அளவான சனத்தொகைப் பெருக்கம் உள்ளது போன்ற தோற்றப்பாடும் வெளித் தெரிகிறது.

ஏனைய சமூகங்கள் என்ன  மனோபாவத்துடன் இந்த மாற்றத்தை அணுகுகின்றனர் என்பதுதான் இங்குள்ள சிக்கலாகும். ஏனெனில் இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் இஸ்லாமிய கடும்போக்கு சிந்தனை எனும் பெயர்களில் அவர்களுக்கு உணர்த்தப் பட்டுள்ள கருத்தியலும் சர்வதேச கள நிலவரங்களும் அவர்களை அச்சப்படச்  செய்துள்ளன, மறுபுறத்தில் முஸ்லிம் சமுகம் தமக்குள்ளே குறுக்கிக் கொண்டுள்ள சமூகக் கட்டமைப்பும்  மாற்று மத சமூகத்தோடு  தெளிவான பிரி கோட்டுடன் உறவாடும் மநோபாவமும் முஸ்லிம்களைப் பற்றிய, அவர்களின் உன்னத மார்க்க விழுமியங்கள் பற்றிய புரிதலை அந்த மக்களுக்கு வழங்க தவறியுள்ளது. வெறும் வைபவ ரீதியான உறவாடலைத் தவிர பரஸ்பர புரிந்துணர்வையும் இஸ்லாமிய பண்பாட்டு மகத்துவத்தையும்  சகல தரப்பு சமூகக் கட்டமைப்பிற்குள்ளும் ஊடுபரவ வழி வகுக்கப்படவில்லை. மேலும்  இஸ்லாமிய போதனைகளின் உன்னதத் தன்மயினையும் அது மனித வாழ்வை நெறிப்படுத்தி வளப்படுத்தியுள்ள அழகையும் புரியக் கூடிய முறையில்  திட்டமிட்ட  பிரச்சார முறைமையூடாக  பெரும்பான்மை சமுகத்திற்கு முன்வைக்கத் நாம் தவறியுள்ளோம். இதற்கான காத்திரமான பிரச்சார ஒழுங்கும் எங்களிடம் கிடையாது.  மாற்று மத சகோதரர் இஸ்லாமிய சிந்தனையினை எவ்வாறு புரிந்து கொண்டுள்ளர் என்பதனை அவர்கள் எம்மிடம் கேட்கும் வழமையான கேள்விகளூடாகவே புரிந்து கொள்ள முடியும். இன்றும் முஸ்லிம் ஆண்கள் ஏழு திருமனங்கள் முடிக்க முடியுமாமே? என்று கேட்பவர்கள்தான் அதிகம் உள்ளனர் என்பது இதற்கு தற்க சான்றாகும்.

எனவே எமது மார்கத்தையும் எமது கலாசார விழுமியங்களையும் பெரும் பான்மை சமுகத்திற்கு அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய முறையில் முன்வைப்பதும் அதற்கான பொறிமுறைகளை உருவாக்குவதும் மிக அவசியமாகவுள்ளது. இதனை குறிப்பிட்ட ஒருசாரார் மட்டும் முன்னெடுக்க முடியாது, மட்டுமல்லாமல்  மிகச் சரியாகவும் தெளிவாகவும் இதனை நாம் முன்வைக்க வேண்டும். இல்லையேல் அதுவும் கூட எமது மார்கத்தை பரப்புவதாக எமக்கு எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடும். எனவேதான் சிறந்த அறிஞர்களும் சமுக தலைவர்களும் கல்லூரிகள் மற்றும்  பல்கலைக் கழகங்களிலுள்ள அறிவு ஜீவிகளும் இதற்கான காத்திரமான பங்களிப்பை வழங்க முன்வரவேண்டும். இவர்களின்  பங்களிப்புகளை உள்ளடக்கியதாக இஸ்லாமிய கருத்தியலை எமது தேசத்தின் மனோபாவத்திற்கு ஏற்றவாறு எவ்வாறு முன்வைப்பது என்பதற்கு ஆய்வு ஆதரங்கள் அடங்கிய சிந்தனை முன்வைக்கப் பட வேண்டியது காலத்தின் தேவையாகும்.

இஸ்லாமிய சிந்தனையினை  இந்நாட்டின் ஏனைய சமூகத்தினருக்கு முன்வைக்க முற்படும் போது   நமது சமூகத்துக்குள் இஸ்லாமிய பிரச்சாரத்திற்காக தற்போது நாம் கடைப்பிடித்து வரும் அதே ஒழுங்கிலேயே பிரச்சாரம் செய்ய முற்படுவோமாயின் அது நாம் எதிர்பார்கின்ற பிரதிபலன்களுக்கு நேர் எதிரான விளைவுகளையே தொற்றுவிக்கும். எனவே தற்போதைய கால சூழலை சரியாக புரிந்து கொண்டு ஏனைய சமுகத்தின் எம்மீதான பார்வையினையும் சந்தேகங்களையும் பற்றிய தெளிவோடுதான் முஸ்லிம் சமுகத்தின் தன்னிலை விளக்கத்தையும் இஸ்லாமிய விழுமியங்களின் தாற்பரியத்தையும் முன்வைக்க வேண்டும். அத்தோடு தேசிய முக்கியத்துவமுள்ள விடயங்களிலும் கல்வி சுகாதாரம் மற்றும் பரவலாக அனுஸ்டிக்கப்படும் சிறப்பு தின நிகழ்வுகள் போன்ற விடயங்களில் முஸ்லிம் சமுகத்தின் சமய, அரசியல் மற்றும் கல்விசார் விடயங்களில்   தலைமைத்துவங்களைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துவோர்  வெறுமனே பார்வையாளர்களாகவோ அல்லது விருந்தினராகவோ மாத்திரம் பங்குகொள்வதைத் தவிர்த்து முஸ்லிம் சமுகத்தினை  மற்றும் இஸ்லாமிய விழுமியங்களை சரியாக பிரதி பலிக்கக் கூடிய வகையில் தமது பங்களிப்பினை வழங்க வேண்டும்.

முஸ்லிம் சமுகம் தேசிய முக்கியத்துவம்மிக்க விடயங்களில் ஒதுங்கி இருக்கும் சுயநலமிக்க  ஒரு சமூகம் போன்றே  பார்க்கப் படுகிறது. இதற்கு நாமும் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றோம் ஏனெனில் நமது சமுகம் இதுவரை இந்த தேசத்திற்கு வழங்கியுள்ள காத்திரமான எந்த பங்களிப்புகளையும் சரியாக ஆவன்ப்படுத்தவோ பிரச்சாரப் படுத்தவோ தவறியுள்ளோம். உதாரணமாக பயங்கரவாதத் திற்கு எதிரான போரில் இந்த நாட்டின் இராணுவத்தில் இணைந்து போராடி உயிர் நீத்த முஸ்லிம் வீரர்களின் பெயர்ப் பட்டியலோ அல்லது ஞாபகச் சுவடுகளோ எதுவும் கிடையாது. இதனால் இந்த உயிர்த்தியாகிகளின் வரலாறு  பெரும்பான்மை சமூகத்திடம் சரியாக முன்வைக்கப் படாததனால் இந்நாட்டின் விடுதலையில் சமாதானத்தை நிலை நாட்டுவதில் நாம் வழங்கிய பங்களிப்பு இருட்டடிப்பு செய்யப் பட்டுவருகிறது.

இலங்கை பொலிஸ் வரலாற்றில் நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் முதன் முதலாக உயிர்த்தியாகம் செய்த பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் துவான் தொடக்கம்  எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு இனப் பிரச்சினையின் தொடக்கப் புள்ளியாக வைக்கப் பட்ட கன்னி வெடியில் தனது இன்னுயிரை இந்த தேசத்திர்காக ஈர்ந்தளித்த முதல் தியாகி கண்டியைச் சேர்ந்த கெப்டன் முஹம்மது அலி தொடங்கி ஆழ ஊடுருவும் படையில் உயிர் நீத்த கேணல் லாபிர், புலனாய்வுப் படையில் படைத்துறை சார்ந்தவர்களின் சதியில் உயிர்நீத்த முத்தலிப் வரை  இந்ததேசத்தில் சமாதானத்தை நிலை நாட்டுவதற்காக  முஸ்லிம் சமுகம் செய்த  பல நூறு உயிர்த் தியாகங்கள்  எந்த கணக்கிலும் வரவில்லை.

கல்விசார் விடயங்களிலும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளிலும் முஸ்லிம் சமுகத்தின் பங்களிப்புகள்  மறக்கடிக்கப் பட்டுள்ளதோடு முஸ்லிம் சமுகத்தின் அடைவுகள் தேசிய முன்னேற்றத்தின் பங்களிப்புகளாக அல்லாமல் தனியே முஸ்லிம் மக்களின் அடைவுகளாகவே சித்திரிக்கப் படுகிறது.இது எமது சமுகத்தை வந்தான்வரத்தான் போலவும் இங்கிருந்து பொருளாதாரத்தை சூறையாடி வேறு தேசங்களுக்கு எடுத்துச் செல்வது போலவும்தான் பெரும்பான்மை சமுகத்திற்கு உணர்த்தப் பட்டுள்ளது. அவ்வாறல்லாமல் முஸ்லிம் சமுகத்தின் கடின உழைப்பும் புது முயற்சிகளும் இந்த தேசத்தின் பொருளாதாரத்தையே உறுதிப்படுத்துகின்றது என்பதை நாம் பெரும்பான்மை சமுகத்திற்கு சாதுரியமாக புரியவைக்க  வேண்டும்.  எனவேதான் எம்முடையதுமான இந்த பூர்வீக தேசத்தில் முஸ்லிம் சமுகம் தேசிய ரீதியாக ஆற்றிய பங்களிப்புகளை சரியாக அடையாளம் கண்டு  முன்வைப்பதோடு எதிர்காலத்திலும் இவ்வாறன பங்களிப்புகளை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்துவது எனவும் திட்டமிட்டு  செயற்படுத்த வேண்டியுள்ளது

இதற்கான களத்தினை ஏற்படுத்திக்  கொடுக்க வேண்டியது இஸ்லாமிய இயக்கங்களதும் சிவில் அமைப்புகளினதும் பொறுப்பாகும். இந்த நிறுவகங்கள் தமது  இயங்கு தளத்தில் மாத்திரம் நின்றுகொண்டு தமது  செயற்திட்டங்களை மாத்திரம் நடைமுறைப் படுத்துவதோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல் கூட்டாக ஒத்து இயங்கவேண்டிய தளத்தில் ஒற்றுமையோடும் தூர நோக்கோடும் இயங்கியாக வேண்டும்.  எமது கருத்து ரீதியான முரண்பாடுகளை பெரிது படுத்தி சமுகம் பிளவு பட்டிருப்பதாக காட்டுவது எம்மை திட்டமிட்டு நசுக்க எத்தனிக்கும் சக்திகளை மேலும்  பலப் படுத்தும். அவ்வாறான சக்திகள் எம்மை குறி வைகின்றபோது எமது எந்த வேறு பாடுகளையும் கருத்தில் கொள்ளாது முஸ்லிம் என்ற ஒரே அடை

About Thinappuyal News