முன்னால் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் உடன் அப்படி என்ன தகராறு அப்படி இல்லை சுன்னாகம் நிலத்தடி நீர் ஊழல் மோசடி விவகாரத்தில் ஜங்கரநேசனை காப்பற்ற ஏன் துனைபோனார் எனது ஆதாரங்கள் தவராயின் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்கவும் தயார் சிறப்பு நேர்காணல்

 

முன்னால் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் உடன் அப்படி என்ன தகராறு அப்படி இல்லை சுன்னாகம் நிலத்தடி நீர் ஊழல் மோசடி விவகாரத்தில் ஜங்கரநேசனை காப்பற்ற ஏன் துனைபோனார் எனது ஆதாரங்கள் தவராயின் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்கவும் தயார் சிறப்பு நேர்காணல்

About Thinappuyal News