திருக்குறளை இசை அமைத்து பாடிய சாதனைத்தமிழன் மாணிக்கம் யோகஸ்வரன் கொலிவூட் திரைப்படங்களிலும் பாடியது மட்டும் அன்றி 16மொழிகளிலும் பாடல்கள் பாடியுள்ளார் தினப்புயல் சிறப்பு நேர்காணல்

23

 

திருக்குறளை இசை அமைத்து பாடிய சாதனைத்தமிழன் மாணிக்கம் யோகஸ்வரன்
கொலிவூட் திரைப்படங்களிலும் பாடியது மட்டும் அன்றி 16 மொழிகளிலும் பாடல்கள் பாடியுள்ளார் தினப்புயல் சிறப்பு நேர்காணல் part-1


part-2

SHARE