குடும்பம் பெண்களே அவதானம் புடவைக்கடையில் உள்ளாடைகள் மீது கான்சர் உருவாகும் வகையில் ஜெல் திரவம்

இலங்கையில் உள்ள புடவைக்கடையில் உள்ளாடைகள் மீது கான்சர் உருவாகும் வகையில் ஜெல் திரவம் ஒன்றினை அதனுள் வைத்து அதிகூடிய நிலையில் விற்பனை செய்கிறார்கள் இதனால் மார்பக புற்றுநோய் உருவாகின்றது. இது குறிப்பாக ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளினால் திட்டமிடப்பட்டு வியாபார சந்தையில் விற்கப்படுகிறது. இலங்கையை பொறுத்தவரையில் தமிழ் சிங்கள பெண்களை இலக்கு வைத்தே இந்த வியாபாரம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அவதானத்துடன் விழித்திருங்கள்.

About Thinappuyal News