கல்முனை வடக்கு பிரதேசபை தரம் உயர்த்துவது தொடர்பில் அதன் சூத்திரதாரி யாக செயற்ப்ட்டீர்களா?பாரளுமன்றஉறுப்பினர் ஹரிசின்பரபரப்பு நேர்காணல்

6

கல்முனை வடக்கு பிரதேசபை தரம் உயர்த்துவது தொடர்பில் அதன் சூத்திரதாரி யாக செயற்ப்ட்டீர்களா?பாரளுமன்றஉறுப்பினர் ஹரிசின்பரபரப்பு நேர்காணல்-part-1

www.thinappuyalnews.com

கல்முனை வடக்கு பிரதேசபை தரம் உயர்த்துவது தொடர்பில் அதன் சூத்திரதாரி யாக செயற்ப்ட்டீர்களா?பாரளுமன்றஉறுப்பினர் ஹரிசின்பரபரப்பு நேர்காணல்

Posted by Thinappuyal News on Jumaat, 5 Julai 2019