ஹக்கீம் ரிசாட் கிஸ்புள்ளா அனைத்து முஸ்லீ அரசியல் வாதிகள் அனைவரும் தீவிரவாதிகள்-கருணாஅம்மான் கிழக்கில் அதிரடி

102

ஹக்கீம் ரிசாட் கிஸ்புள்ளா அனைத்து முஸ்லீ அரசியல் வாதிகள் அனைவரும் தீவிரவாதிகள்-கருணாஅம்மான் கிழக்கில் அதிரடி

மட்டக்களப்பு கல்லடியில் மக்களை சந்தித்தபோது .

Posted by தமிழர் ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி on Rabu, 30 Oktober 2019

SHARE