தமிழ்ஈழவிடுதலைப்போராட்டத்தை காட்டிக்கொடுத்த துரோகி-கருணா அம்மான் தினப்புயல் களம் நேர்காணலின் போது

102

 

தமிழ்ஈழவிடுதலைப்போராட்டத்தை காட்டிக்கொடுத்த துரோகி என்றும் நிதிமோசடியில் ஈடுபட்டவர் என்றும் கூறப்படுகின்ற கருத்து உண்மைதானா?இல்லை இது தவறான கருத்து நான் துரோகி இல்லை விடுதலைப்புலிகளின் முன்னால் இராணுவக்கட்டளைத் தளபதி கருணா அம்மான் தினப்புயல் களம் நேர்காணலின் போது ;;;;;;;;;;;


SHARE