யாழ்ப்பாணத்தில் அதி தீவிரம் அடைந்துவரும் கொரோன வைரஸ் முன்னால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாவைசேனாதிராசா

29

 

யாழ்ப்பாணத்தில் அதிதீவிரம் அடைந்துவரும் கொரோன வைரஸ் மதபோதகரின் பிற்போக்கு நடவடிக்கையே யாழில் இத்தகைய செயலுக்கு காரணம்-முன்னால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாவைசேனாதிராசா

SHARE