சைக்கிளில் 1200 .கி.மீ தந்தையை ஏற்றிச்சென்ற 15 வயது சிறுமி

56

1200 .கி.மீ 7 நாள் சைக்கிள் பயணம் காயம்பட்ட தந்தையை சொந்த ஊரில் கொண்டுசேர்த்த 15 வயது சிறுமி.

அப்பா மகள் பாசம்…..!!!

வாழ்த்துங்கள்….
தாய் தந்தையை நேசிக்கும் பிள்ளைகளுக்காக இதை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன்……

SHARE