யப்பான் நாட்டில் ஒரு ஹோட்டலில் பெண்களை நிர்வாணமாக படுக்க வைத்து அவர்கள் மேல் உணவினை படைத்து பின் உட் கொள்கின்றார்கள்

256


மனிதர்களின் ஆசையோ எண்ணில் அடங்காதவை. அதிலும் வெளிநாட்டவரை பொறுத்தரை எதிலும் ஒரு புதுமையை விரும்புவர்கள். அந்த வகையில் இங்கும் ஒரு ஹோட்டல் நிறுவனத்தினருக்கு வில்லக்கமான எண்ணம் உதயமாகியுள்ளது. அது என்ன என்றால்?

எம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் விடுமுறை நாட்களில் ஹோட்டல்களில் போய் உணவருந்துவோம். ஆனால் இப்படியான ஒரு அனுபவத்தை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா?


 யப்பான் நாட்டில் ஒரு ஹோட்டலில் பெண்களை நிர்வாணமாக படுக்க வைத்து அவர்கள் மேல் உணவினை படைத்து பின் உட் கொள்கின்றார்கள். அதிலும் விதம் விதமான பெண்கள் காணப்படுவார்கள் எமக்கு வேண்டிய உணவு பெண்ணை தெரிவு செய்ய முடியும். எவ்வளவு நேரம் அங்கு இருக்கின்றோமா அவ்வளவுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும். என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கின்றதா? இது யாப்பான் நாட்டில் காணப்படும் மரபு வழியிலான கலாச்சார முறையாகும்.

இக் கலாச்சார நடைமுறை சீனாவில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.TPN NEWS

SHARE