பிரபாகரனை சித்திரவதை செய்தே மகிந்த அரசு கொன்றது உண்மையை வெளியிட்டமையின் பின்னனியே இவரின் கைதுக்கு பிரதான காரணம் -காணொளி

 

பிரபாகரனை சித்திரவதை செய்தே மகிந்த அரசு கொன்றது உண்மையை வெளியிட்டமையின் பின்னனியே இவரின் கைதுக்கு பிரதான காரணம் -காணொளி

karuna-mahinda mr_030909_03