புலிகள் கருணா பிளவு – நடந்தது என்ன? (பாகம்-1)- நிராஜ் டேவிட் வழங்கும் உண்மைகள்

karunaasssa

புலிகள் கருணா பிளவு – நடந்தது என்ன? (பாகம்-1)-நிராஜ் டேவிட் வழங்கும்  உண்மைகள்