அல்லாவின் பெயரால் நடத்தப்படும் கழுத்தறுப்பு தடுத்து நிறுத்தப்படவேண்டும் அதிர்ச்சி காணொளி

 

அல்லாவின் பெயரால் நடத்தப்படும் கழுத்தறுப்பு தடுத்து நிறுத்தப்படவேண்டும் அதிர்ச்சி காணொளி

2a1af67600000578-3144213-street_performers_entertaining_young_children_and_passersby_have-a-4_1435661039939 isis-execution