அர்த்தமுள்ள அதிகாரப்பரவலாக்கல் அவசியம்!- கூட்டமைப்பு மீண்டும் வலியுறுத்தல்

4

இலங்கையில மாகாணங்களுக்கு அர்த்தமுள்ள அதிகாரப்பரவலாக்கல் அவசியம் என்பதைதமிழ் தேசியக்கூட்டமைப்பு மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.

இந்தநிலையில் ஒற்றையாட்சியின் கீழ் அதிகாரங்கள் பகிரப்படும் யோசனைக்கு தமதுகட்சி இணங்காது என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில்தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய அரசியலமைப்பில் பிளவுப்படாத நாடு என்ற அம்சம் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படாத நாட்டுக்குள் அர்த்தமுள்ள அதிகாரங்களையேதமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு கோருவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.