கிழக்கு பல்கலையின் கலாச்சார பீடத்திற்கு புதிய பீடாதிபதி நியமனம்

கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் கலைக்கலாச்சார பீடத்திற்குரிய புதிய பீடாதிபதியாக முனியாண்டி ரவி கடமையை பெறுப்பேற்கும் நிகழ்வு இன்று (02) கலைக்கலாச்சார கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.

கிழக்கு பல்கலையின் கலைக்கலாச்சார பீட அவையின் ஏகமான தெரிவின் அடிப்படையில் புதிய பீடாதிபதி கடந்த 25.11.2016 அன்று தெரிவுசெய்யப்பட்டார்.

பேராதனிய பல்கலைக்கழகத்தில் மெய்யியல் துறை பட்டதாரியான முனியாண்டி ரவி கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் சமூக விஞ்ஞான கற்கைகள் துறைக்கான தலைவர், கல்வி பிள்ளை நலத்துறை பதில் தலைவர், அறபுத்துறை பதில் தலைவர், சிரேஸ்ட மாணவ ஆலோசகர், விளையாட்டு ஆலோசகர் சபையின் பணிப்பாளர் போன்ற பதவிகளை வகித்துள்ளார்.

பல்கலைக்கழக பீடங்களுக்குரிய பீடாதிபதிகளுக்குரிய பதவிக் காலம் மூன்று வருடங்கள் என்பதால் கடந்த மூன்று வருடத்திற்கான கலைக்கலாச்சார பீடத்திற்குரிய பீடாதிபதியாக கலாநிதி கந்தையா ராஜேந்திரம் கடமையாற்றிந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்று நடைபெற்ற கலைக்கலாச்சார பீடத்திற்கான புதிய பீடாதிபதி கடமையைப் பெறுப்பேற்கும் நிகழ்வுக்கு முன்னனாள் பீடாதிபதி உட்பட பல்கலைக்கழகத்தின் துறைத் தலைவர்கள், சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்கள், பீடத்தின் சக அலுவலக உத்தியோகத்தர்கள் எனப் பலரும் கலந்துகொண்டதுடன் சர்வமத வழிபாடுகளும் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கிழக்கு பல்கலையின் கலாச்சார பீடத்திற்கு புதிய பீடாதிபதி நியமனம்

625-0-560-320-160-600-053-800-668-160-90-8 625-0-560-320-160-600-053-800-668-160-90-9 625-0-560-320-160-600-053-800-668-160-90-10