முகநூல் வழியாகவும் யூடியூப் வழியாகவும் பல்லாயிரம் மக்களை ஈர்ந்த கூட்டமைப்பின் பாடல்கள்

153

 

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தேர்தல் கால பாடல்கள் முகநூல் வழியாகவும் யூடியூப் வழியாகவும் பல்லாயிரக்கணாக்கான மக்களை ஈர்ந்துள்ளது.

TNA

அழகழகான தமிழ்ச் சொற்பதங்களோடு விறுவிறுப்பான இசையமைப்போடும் உருவான பாடல்களை உணர்வுபூர்வமாக பாடகர்களும் அற்புதமாக பாடியுள்ளார்கள்.

SHARE