கிட்லர் ஆட்சி போன்று நடத்தி வந்த ஜெயலலிதா குஸ்பு கடுமையாய் சாடினார் அதற்காகவே கம்பி எண்னுகின்றார்

205

 

கிட்லர் ஆட்சி போன்று நடத்தி வந்த ஜெயலலிதா குஸ்பு கடுமையாய் சாடினார்
அதற்காகவே கம்பி எண்னுகின்றார் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் ரத்த கண்ணீர் விடும் தாய்மார்கள்! குஷ்பு காட்டம்

Cine-actress-Kushboo-shar-060709

SHARE