Youth With Talent போட்டியில் தனது இசையால் நடுவர்களை அசத்திய ஈழத் தமிழன் துவாரகன்.!

ITN தொலைக்காட்சியினால் அகில இலங்கை ரீதியாக நடாத்தப்படும் Youth With Talent போட்டியின் முதல் சுற்றில் 7 இசைக்கருவிகளைக் கொண்டு வழங்கப்பட்ட ஆற்றுகை

About Thinappuyal News