முகமது அமீர் தடை குறித்து மறு ஆய்வு: ஐ.சி.சி.க்கு பாக். கடிதம்

101

இந்த தடையை முன்னதாக நீக்கி மறு ஆய்வு செய்யுமாறு ஐ.சி.சி.க்கு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் கடிதம் எழுதியுள்ளது

SHARE