லண்டனில் உணர்வெழுச்சியுடன் நடைபெறும் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

98

லண்டன் எக்சல் மண்டபத்தில் தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் உணர்வெழுச்சி பூர்வமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது.

இந்நிகழ்வில் பல்லாயிரக்கணக்கான புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள் கலந்து கொண்டு மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

 

SHARE