மகிந்தா மைத்திரிபால சிறிசேனவின் பைல்கள் தம்மிடம் உள்ளதாக கூறிய நிலையில் வெளிவந்துள்ள இந்த காட்சி படம் உலக மக்கள் மத்தியில் சிரிப்பலைகளை கிளறியுள்ளது அதன் காட்சி…..

129

 

 

ஊழல் பையில்களை கூவி… கூவி… விற்கும் மகிந்த…!

06-Dec-2014 அன்று பிரசுரிக்கப்பட்டது

மகிந்தா மைத்திரிபால சிறிசேனவின் பைல்கள் தம்மிடம் உள்ளதாக கூறிய நிலையில் வெளிவந்துள்ள இந்த காட்சி படம் உலக மக்கள் மத்தியில் சிரிப்பலைகளை கிளறியுள்ளது அதன் காட்சி…..

 

SHARE