இனப்படுகொலை என்பது இரு பிரதான கட்சிகளுமே செய்து வந்தன இந்த நிலையில் மைதிரிபாலசிறிசேனவை தமிழ்பேசும் மக்கள் எப்படி ஆதரிக்கலாம் என்று முன்னால் வர்த்தக வணிக அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதீன் அவர்களிடம் தினப்புயல் இணையத்தளம் அதிரடி கேள்விகள்-வீடியோஇணைப்பு

270

 

இனப்படுகொலை என்பது இரு பிரதான கட்சிகளுமே செய்து வந்தன இந்த நிலையில்
மைதிரிபாலசிறிசேனவை தமிழ்பேசும் மக்கள் எப்படி ஆதரிக்கலாம் என்று
முன்னால் வர்த்தக வணிக அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதீன் அவர்களிடம் தினப்புயல்
இணையத்தளம் அதிரடி கேள்விகள்-வீடியோஇணைப்பு

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

download (1) download (2) dt14 vanni-displaced

SHARE