மன்னார் புதைகுழி விபகாரம் காபன் அறிக்கை பொய்யானது தமிழ் இனப்படுகொலையை மூடிமறைக்க அரசாங்கத்தின் சதிதிட்டம்

மன்னார் புதைகுழி விபகாரம் காபன் அறிக்கை பொய்யானது தமிழ் இனப்படுகொலையை மூடிமறைக்க அரசாங்கத்தின் சதிதிட்டம் இந்தியஇராணுவத்துடன் இயங்கிய ஒட்டுக்குழுக்கள் இதனை செய்திருக்கலாம்-பாரளுமன்ற உறுப்பினர் நிர்மலநாதன் சாள்ஸ் அதிரடிக்கருத்து

About Thinappuyal News