தான் சார்ந்த இனத்தை காப்பாற்ற முடியாத கிரிக்கட் வீரர் முரளிதரன் தமிழ் இனத்தின் சாபக்கேடு – அரசியல் அறிமுகம் இப்படி தேவையா?

14

“முரளி” பெயரே இனத்தின் சாபக்கேடு!!

Posted by UShanthan உஷாந்தன் on Isnin, 9 September 2019

 

SHARE